Sök

Påven predikar i Sankta Marta Påven predikar i Sankta Marta  (ANSA)

Påven i Sankta Marta: Se hoppfullt på din dödsstund

I sin predikan vid morgonmässan i Sankta Marta i Vatikanen reflekterade påven Franciskus över livets slut och om mötet med Herren som han sa är ett möte som man måste förbereda.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus firande morgonmässan i gästhemmet Sanka Marta på fredagen 29 november och med tanke på att denna vecka är det liturgiska årets sista inbjöd han till reflektion kring slutet – världens slut och slutet för var och en av oss.

“Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå”

Detta tema, sa påven, återljuder i evangelieläsningen där Lukas (21:33) upprepar Jesus ord: “Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå”.

Mänsklig ömtålighet

Påven fokuserade sin predikan på att allt har ett slut men att Herren blir kvar. Påven inbjöd alla troende att reflektera över sin dödsstund. Ingen av oss vet exakt när den kommer att ske, sa påven, och att vi tror oss kunna leva för evigt, trots att det inte är så.

Vi har alla denna svaghet, denna ömtålighet, sa påven och nämnde en artikel i den jesuitiska tidskriften Civiltà Cattolica där man belyser faktumet att ömtålighet är något som vi alla har gemensamt. Vi är alla lika vad gäller ömtålighet, sa påven och påpekade att vid en viss tidpunkt leder denna ömtålighet till döden. Han talade sedan om hur vi vänder oss till läkare eller psykologer för att hela våra kroppar och sinnen.

Hopp på Herren

Påven sa till de närvarande att folket i hans eget hemland betalade för sina begravningar i förskott i tron att familjen sparar pengar på det sättet, men att begravningsbyråer lurade folk och denna trend så fick ett slut. Hur många gånger luras vi inte av illusioner? - sa påven – liksom illusionen att leva för evigt. Det står i bibeln att döden är säker, sa påven, men att Herren lovar oss ett möte med Honom och att detta inger hopp.

“Herre, förbered mitt hjärta att dö gott, i frid och med hopp”

Herren ber oss om att vara förberedda för detta möte, sa påven: Det är Han som besöker oss och Han som tar oss i handen och för oss till Honom. En dag kommer Herren och knackar på och därför måste vi vara förberedda.

Min inbjudan är, avslutade påven, att vara redo för detta, så tänk på din död, be för varandra så att ni tillitsfullt kan öppna dörren när stunden är inne. Be till Herren med orden: ”Herre, förbered mitt hjärta att dö gott, i frid och med hopp”.
 

29 november 2019, 16:35
Läs allt >