Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta ”Ber ni för era biskopar och präster?”

Under sin morgonmässa i Sankta Martas kapell talade påven Franciskus om prästernas och biskopars uppdrag och uppmanade dem till fyra former av närhet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Biskoparna borde vara nära Gud i sin bön, sina präster, nära varandra och slutligen nära Guds folk. Detta är vägen som påven  Franciskus pekade på när han under sin predikan denna morgon reflekterade över dagens läsningar, med fokus Paulus råd till den unge biskopen Timoteus.

Djävulen kommer in genom fickorna

Dagens predikan var som en fortsättning på gårdagens om prästämbetet som en gåva. Idag talade påven om pengar, skvaller och onödiga diskussioner, alla orsaker till ett försvagat liv i ministeriet.

"När en präst, en diakon eller en biskop, börjar klamra sig fast vid pengar, binder han sig till roten av allt ont”, underströk påven och hänvisar till den första läsningen(1 Tim 6,2-12). "Djävulen kommer in genom fickorna, sa de äldre kvinnorna när jag var barn".

Fyra former av närhet

Biskopar, men även präster och diakoner är kallade till fyra former av närhet. Först av allt är biskopen kallad till närhet till Gud: "Biskopens första uppgift är att be. Bönen ger honom styrka och väcker medvetenheten om att ämbetet denna gåva, som vi inte får försumma.”

Den andra närheten biskoparna är kallade till är att finnas där för sina präster och diakoner, biskopens närmsta medarbetare. "Du måste älska din närmaste granne först, och de är dina präster och dina diakoner", påpekade påven.

”Och prästerna, ska leva närheten sinsemellan, och inte vara splittrade. Djävulen vill splittra prästämbetet”, varnade han. Detta är den tredje närheten – prästerna emellan, medan den fjärde är närheten till Guds folk:

"När en biskop inte bevarar närheten till Guds folk hamnar han i en atmosfär av ideologier som inte har med ministeriet att göra. Han har glömt att han inte är en minister utan en tjänare, och han har glömt bort gåvan han tog emot."

Be för era biskopar

Avslutningsvis uppmanade påven Guds folk till att be för biskoparna och prästerna som leder dem på frälsningens väg. Ber ni för era biskopar och präster eller kritiserar ni dem bara?

Vi måste be för prästerna och biskoparna, och påven, så att de bevarar och inte försummar ämbetets gåva.

20 september 2019, 15:27
Läs allt >