Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell  

Påven i Sankta Marta "att be är att bryta arm med Gud"

Under mässan i Sankta Martas kapell på torsdagen talade påven Franciskus om vikten av att be. Vid mässan deltog Italiens president Sergio Matarella, under privata omständigheter, och Heliga Stolens presstalesman, Alessandro Gisotti.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Be modigt, ansikte mot ansikte mot Herren, och inte på ett ljummet sätt. Påven Franciskus fokuserade på bönen under sin predikan under dagens morgonmässa, och han gjorde det genom att hänvisa till några bibliska personer: Mose, Abraham, Hannah, Samuel och kvinnan från Kanaan.

Många bibliska bedjande förebilder 

Han utgick från den första läsningen i vilken Moses försöker blidka Gud, övertyga honom med mildhet men också med fasthet, att inte straffa sitt folk. Han påminner Herren om de löften som Han har gett till Abraham och Isak. Moses medlar för folket, och när Herren säger att han ska göra ett stort folk av Moses, svarar han att med folket eller ingenting alls. I bibeln, noterar påven, finns det flera passager där någon medlar. Ett annat exempel är när Herren berättar för Abraham att han vill förstöra Sodom. Och Abraham, som hade en brorson som bodde där, vill rädda henne och vädjar till Herren. Till sist var det bara Abrahams brors familj som var rättfärdiga.

Insistera i bön  

Påven ger även andra exempel, som Anna som upprepande stammar sin bön att få ett barn, och den modiga kvinnan från Kanaan som inte försöker övertala eller förhandla med Gud utan tyst insisterar på att hennes dotters som är plågad av en demon, ska bli fri. Hon låter sig inte skrämmas av Jesus svarar att han endast sändes för Israels folk, att hon inte ska ta för sig. Men kvinnan svarar orädd att även hundarna äter smulor som faller från sin mästares bord.

Påven ville med de många exempel uppmana till modet att tala med Gud, ansikte mot ansikte. Ibland när man ser dessa personers kamp med Herren för att få något, verkar det som om de bryter arm med Gud, och de gör det för att de har tro och tillit.

Jesus för vår talan

Man måste vara modig för att be, ofta är vi alldeles för ljumma, eller så upprepar vi oss som papegojor. Den verkliga bönen är denna: med Herren. Att modigt medla. Ibland tvivlar vi på att Herren hör. Men vi har en säkerhet: Jesus. Jesus är den stora medlaren. Jesus har uppstigit sig till himlen, och för vår talan inför Fadern. Fadern ser hans sår och ger oss nåden.

Jesu förbön är kontinuerlig, och när jag ber, både med modig övertygelse eller tyst stammandes tar Jesus min bön och presenterar den för Fadern. Jesus behöver inte tala till Fadern: han visar honom såren. Fadern ser såren och ger oss sin nåd. Jesus är vårt mod, vår säkerhet, som medlar för oss just nu.

04 april 2019, 15:45
Läs allt >