Sök

Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta   (ANSA)

Påven i Santa Marta: Ett förhärdat och envist hjärta låter sig förföras

Vad betyder det för en kristen att ha ett "förhärdat hjärta" som kan leda till ideologier och kompromisser? Denna fråga var central under påven Franciskus reflektion i hans predikan under morgonmässan i Sankta Marta på torsdagen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

"Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden". Påven repeterade varningen ur dagens läsning i Hebreerbrevet (Heb 3,7-14) och han riktar sig till präster, gudsvigda och biskopar, som riskerar denna fara, att vara ond och trolös i sitt hjärta.

Men vad betyder denna varning för oss? Påven gav tre ord, från den första läsningen, som hjälper oss att förstå: förhärdade, envisa och förförda.

Förhärdade kristna vågar inte leva

Ett förhärdat hjärta är ett slutet hjärta, "som inte vill växa, som försvarar sig och stänger sig. Det kan hända i livet, och många faktorer kan vara inblandade, till exempel en svår smärta. Och blir man kvar i den inställningen är hjärtat förhärdat.

Påven uppmanade till att fråga oss om vårt hjärta är hårt och slutet. Är jag rädd för att växa trots de prövningar och svårigheter det innebär?

Denna hårdhet är en dålig attityd hos en kristen, sa påven, man saknar modet att leva och stänger sig.

Envisa kristna, ideologer

Det andra ordet är envishet. Envishet menat att vara andligt enveten, med ett styvsint hjärta - förklarar påven – upproriskt och slutet i sitt tänkande, inte öppet för den Helige Ande. Det är ideologernas profil, som även är högmodiga.

Ideologin är obstinat. Guds Ord, den Helige Andes nåd, är inte en ideologi: det är livet som gör att man växer och formas vidare med öppna hjärtan lyhörda för andens signaler i tidens tecken. Men är man obstinat är även det ett tecken på högmod och ett slutet hjärta.

Kristna som kompromissar, förförelsens slavar

Det sista ordet påven använde sig av idag var ordet förförd, när man låter sig förledas av synden, den djävulen driver – ”en stor teolog men utan tro, och med hat” – som vill komma in och dominera hjärtat och vet hur man gör det.

Så avslutar påven, ett förhärdat och envist hjärta låter sig förföras och förledas, avslutade påven.

Om du låter dig bli förförd finns det två vägar: antingen omvänder du dig och byter liv eller så försöker du kompromissa. Ditt kristna liv blir ett dubbelliv, och när du bara väljer att följa Herren ibland, blir tron ljummen. Kristna som kompromissar vill gå på två olika spår, Herrens spår med bud och den Helige Andens inspiration, och förförelsens spår på vilket man är slav under förförelsen. Till slut haltar personen på båda benen.

Påven bad den Helige Ande hjälpa oss att inte ha förhärdade, envisa, och förförda hjärtan.

17 januari 2019, 15:52
Läs allt >