Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Det konkreta är kristendomens kriterium

När påven predikade under sin morgonmässa i Sankta Marta på måndagen, talade han om det konkreta i frälsningshistorien, och att det konkreta därför är ett kriterium för kristendomen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Gud blev konkret människan, Han föddes av en konkret kvinna, Han levde ett konkret liv, dog en konkret död och bad oss ​​att älska våra bröder och systrar konkret, menade påven.

Guds bud är konkreta

Guds bud är konkreta, de är inte vackra ord, sa påven under sin första offentliga mässa i Sankta Marta efter juluppehållet. Be till helgonen, som igenkänns för att vara konkreta, att hjälpa oss att vara detsamma, och urskilja det konkreta Herren vill från fantasier, illusioner och falska profeter. Påven utgick från Johannes första brev om uppmaningen att följa Guds bud och göra det som gläder honom.

Älska varandra konkret

Vägen till Gud är öppen, fortsatte påven och nyckeln är just det som aposteln föreslår: tron på Guds Sons Jesus Kristus och att älska varandra.

Att tro på att Gud har blivit en av oss. Detta är tron på Jesus Kristus. Gud är inte förklädd som människa. Nej Gud blev människa, konkret. Att älska varandra är också konkret, underströk påven. Med konkret kärlek, inte fantasikärlek.

Guds bud är konkreta och kristendomen är konkret, inte idéer och vackra ord ... Det här är utmaningen.

Andlig vaksamhet

Det kristna livet är konkret i sin tro ​​på Jesus Kristus och konkret i sin kärlek men även konkret i den andliga kampen mot idéer eller falska profeter som erbjuder dig en Kristus ”soft” utan kött och en relativistisk kärlek till nästan.

Sök andlig vägledning

Påvens uppmaning är att inte vara rädd och att urskilja:

Vem kan hjälpa mig att urskilja? Guds folk, kyrkan, dina bröder och systrar som har karisman att hjälpa oss att se tydligt. Det är därför som den andliga vägledningen är viktig för kristna. Man behöver inte vända sig till påven eller biskopen - det finns så många människor, präster, gudsvigda, lekmän som har denna förmåga att hjälpa oss att urskilja andar för att undvika misstag. Det som hände med Jesus i öknen händer även oss, när han avvisade djävulen med Guds ord. Var inte rädda.

Kyrkans lära

Guds folk fortsätter framåt i konkretitet, avslutade påven. Med en konkret tro och välgörenhet. När kyrkan undviker fariséernas eller sadducéernas filosofier och kyrkans lära visar sig konkret växer kyrkan.

09 januari 2019, 11:05
Läs allt >