Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell  

Påven i Sankta Marta: Fråga er om ni är kristna i ord eller handling

Säga eller göra. Sand eller klippa. Hög eller låg. Påvens predikan under morgonmässan i Sankta Martas kapell på torsdagen utvecklades kring dessa kontraster.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påvens tankar hänvisade till dagens evangelium ur Matteus evangeliet och den första läsningen från profeten Jesaja, visar han tre kontrasterande par ord med varandra.

Säga eller göra

För det första att säga eller göra, visar på två motsatta vägar i det kristna livet:

Att säga är ett ytligt sätt att tro på, halvvägs: Jag säger att jag är kristen men jag gör inte kristna saker. Det är lite som att sminka sig som kristen, sa påven, att säga men inte göra. Jesu förslag är konkret, alltid konkret. När någon närmade sig och bad om råd, var svaret alltid konkret. Barmhärtighetsgärningarna är konkreta.

Sand eller klippa

Även den andra motsatsen, sand eller klippa, visar på två motsatta riktningar. Sanden är inte fast, det är samma sak som att sminka sig, att bygga ett liv utan grund. Klippan å andra sidan är Herren:

Det är Han, styrkan. Många gånger syns inte de som litar på Herren - de är gömda, men de är grundade. De har inte satt sitt hopp i fåfänga, i högmod, i livets flyktiga makt ... Herren är klippan. Det konkreta i det kristna livet får oss att gå framåt och bygga på den klippan som är Gud, som är Jesus; på gudomlighetens fasta grund. Inte på framträdanden, eller fåfänga, högmod och rekommendationer ... Nej, på Sanningen.

Hög eller låg

Den tredje kombinationen, hög eller låg, visar på kontrasterna mellan högmod och ödmjukhet. Den första läsningen ur profeten Jesaja erinrar om att Herren har störtat folket på det höga berget, utplåna den slöja som höljer alla folk, de trampas ner som halm i en dyngpöl. Fötterna som trampar ner är de är förtrycktas och de fattigas steg:

Denna passage från profeten Jesaja klingar som Jungfru Maras Magnificat: Herren upphöjer de ödmjuka, de som är konkreta varje dag, och bryter ner de högmodiga, de som har byggt sina liv på fåfänga och stolthet ... de varar inte.

Frågor i Advent

Påven avslutade med att under advent fråga sig: "Är jag kristen i ord eller i handling? Bygger jag mitt liv på Guds klippa eller på världslighetens sand, i fåfänga? Är jag ödmjuk, och vill tjäna Herren, utan högmod?

06 december 2018, 15:12
Läs allt >