Sök

Mässa i Santa Marta-kapellet Mässa i Santa Marta-kapellet  (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Bebådelsen revolutionerar historien

Under mässan i Sankta Marta-kapellet på torsdag morgon 20 december talade påven Franciskus om bebådelsens mysterium, stunden då mänsklighetens historia helt och hållet förändras.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven utgick från dagens läsning, Lukasevangeliet 1:26-38, och underströk att bebådelsen är stunden då “överraskningarnas Gud” ändrar mänsklighetens öde.

“Överraskningarnas Gud förvånar oss återigen”

Stycket i Lukasevangeliet som vi har lyssnat till berättar för oss om historiens avgörande och mest revolutionerande stund. Det är en omvälvande situation då allt ändras och historien vänds uppochner. Det är svårt att predika om detta. När vi vid jul eller bebådelsen bekänner vår tro och talar om detta mysterium går vi ner på knä. Detta är stunden då alltsammans förändras från grunden, från roten. Gud stiger ned och går in i historien och gör det på ett ovanligt sätt, genom att överraska. Överraskningarnas Gud förvånar oss återigen.

Under predikan läste påven om dagens evangelium för att låta församlingen på nytt reflektera över bebådelsen.

»Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.

 

21 december 2018, 09:33
Läs allt >