Sök

Mässa i Sankta Marta Mässa i Sankta Marta  (Vatican Media)

Påven vid Sankta Marta: Hur vill du möta Herren?

Under sin predikan i Sankta Marta uppmuntrade påven Franciskus oss till att göra en samvetsrannsakan och reflektera över hur vi vill möta Herren när det blir vår tid att träffa Honom.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Under sin predikan reflekterade påven Franciskus över dagens läsning från Uppenbarelseboken (Upp 14:14–19): ”Det är klokt att göra en sammvetsrannsakan”, sade påven, ”med tanke på att vi en dag kommer att få möta Herren. Vi borde fråga oss själva över hur vi vill presentera oss när vi möter Honom. Det hjälper oss att göra framsteg så att mötet blir ett ”glädjande” ögonblick.”

Den slutliga skörden

Tisdagens första läsningen från Uppenbarelseboken använder skördens liknelse: ”Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: ’Ta din skära och skörda, ty skördetiden är inne; jordens gröda är mogen.’ Och han som satt på molnet sänkte sin skära ner över jorden, och jorden skördades.”

”Vid skörden kommer var och en av oss att träffa Herren. Var och en kommer att behöva säga till Herren: ’Detta är mitt liv, så här har jag levt.’” sade påven och menade att vi då kommer att behöva erkänna våra synder, ty alla syndar, men även våra goda gärningar, ty alla gör även gott.

Tid att bättra på oss

”Vad skulle hända om Herren ringde mig idag?” frågade påven audiensen. ”Vad skulle jag säga och göra? Denna tanke hjälper oss att bättra oss. Vi kommer inte bara att träffa Herren för att kunna be redogöra våra handlingar och beteenden genom livet. Det kommer också att vara ett glatt, lyckligt ögonblick, fyllt av barmhärtighet.” sade påven och menade att det hjälper oss att tänka på världens slut och slutet av våra liv för att kunna bättre oss fram till dess.

Påven sade att Kyrkan denna vecka uppmanar oss att fråga oss själva, ”Hur kommer mitt slut att se ut? Vad skulle jag vilja fixa eftersom det inte fungerar? Vad skulle jag vilja behålla eller utveckla eftersom det är gott?”

Be om visdom

Påven avslutade in predikan med att uppmuntra oss att be till den Helige Anden om visdomens gåva.

”Denna vecka, låt oss be den Helige Ande om tidens visdom, slutets visdom, uppståndelsens visdom, det eviga mötet med Jesus’ visdom. Dagen då vi möter Jesus kommer att bli en glädjens dag. Låt oss be till Herren att Han förbereder oss inför den dagen.”

29 november 2018, 09:34
Läs allt >