Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta ”Kyrkan har alltid behövt goda biskopar för att få ordning”

Ödmjuk och mild, inte en prins. I sin predikan i Sankta Martas kapell på måndagen beskrev påven Franciskus den katolska biskopens profil, i sin kommentar till Titusbrevet, på dagen då den kyrkan firar St. Josaphat, biskop och martyr.

Charlotta Smeds - vatikanstaten 

Aposteln Paulus Titusbrev ledde påven att göra en detaljera bild av en biskop och de kriterier han behöver för att få ordning i kyrkan.

Kyrka föddes inte iordningställd

Påven använder sig av orden iver och oordning för att berätta om när kyrkan föddes, och om de beundransvärda saker som uppnåtts.

Det finns alltid förvirring, ordningen får inte skrämma oss. Kyrkan har aldrig varit i fullständig ordning - utan problem, utan förvirring, aldrig. Så föddes den. Denna förvirring, denna röra, måste lösas, sa påven och påminde om det Första konciliet i Jerusalem.

Biskopen – förvaltare av Gud och inte av egendomar

Det är därför som Paulus lämnar Tito på Kreta för att ordna upp kommuniteten, och påminner honom om att tron kommer först. Samtidigt ger han kriterier och instruktioner om biskopens som Guds förvaltare.

Definitionen han ger biskopen är ”Guds förvaltare”. Inte förvaltare över egendomar, makt, nej av Gud. Biskopen måste alltid rätta sig själv med frågan: Förvaltar jag Gud eller är jag en affärsman. Biskopen måste vara oförvitlig. Samma ord som Gud använder till Abraham: Vandra i min närvaro och var oförvitlig.

Profilen för att välja biskop

Påven Franciskus fortsatte med att beskriva vad en biskop inte ska vara. Han ska inte vara ”självgod, inte häftig, inte vara hårdhänt, inte sniken, arrogant eller högmodig. inte missbruka vin”, en av de vanligaste lasterna under Paulus tid, inte en affärsman eller knuten till pengar. Det är en katastrof för kyrkan när en biskop har en av dessa brister. Istället bör biskopen vara ”gästfri, godhjärtad, behärskad, rättrådig, from och sträng mot sig själv. Han ska hålla sig till lärans pålitliga ord. (se Tit 1, 8-9)

Detta är biskopen som Guds trogna tjänare. Detta är biskopens profil. Och när man undersöker valet av biskopar, bör man hålla sig till den. Men framförallt ser vi att biskopen måste vara en ödmjuk, mild tjänare, inte en prins. Det här är Guds ord.

Ödmjuk och tjänstvillig

Påven tillade att det här är inte något som har kommit med det Andra Vatikankonciliet. Det kom med Paulus. Det är inte postkonciliärt, sa han, denna profil uppstod när kyrkan insåg att hon behövde goda biskopar för att få ordning. Annars blir det ingen ordning.

Det som räknas inför Gud är inte att vara trevligt, att predika väl utan att man är ödmjuk och tjänstvillig. Påven avslutade med att erinra om sankt Josaphat, biskop och martyr, och bad de samlade troende att be för biskoparna, att de ska vara ”som Paulus ber oss att vara”.

13 november 2018, 14:45
Läs allt >