Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Välj inte efter belöning!

Påven firade mässan i Sankta Marta på måndagen och i sin predikan denna morgon varnade påven för att vara selektiv och beräknelig i livet, driven av egenintresse. Vi måste utvidga vår existens horisont med en universell generositet, menade påven.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Rivalitet och högfärd förstör församlingarnas grund genom att så splittringar och konflikter. Påven Franciskus underströk detta då han i dagens reflektion utgick från Lukasevangeliets 14:e kapitel. Påven fördömde egenintressenas själviskhet och påminde om den frivilliga hjälpsamhet som Jesus predikar och som inte är selektiv.  

Sök inte belöning

Jesu lära är tydlig: Gör inte saker av egenintresse, välj inte dina vänner av bekvämliga skäl. Att basera sina val på egenintresset är en form av själviskhet och segregering medan Jesu budskap är exakt det motsatta: att handla driven av en frivillig generositet utan att söka belöning vidgar livet, existensens horisont, till den universella.

De selektiva splittrar och hjälper inte den enhet som Paulus talar om till filipperna i första läsningen. Det finns två saker som går mot enhet, rivalitet och högmod, sa påven.

Rivalitet splittrar församlingar

Rivalitet är en kamp för att krossa den andra. Rivalitet är fult: du kan visa det öppet, direkt eller så kan du dölja det, men målet är att förstöra den andra och upphöja sig själv. Om jag inte når den andras dygder, förminskar jag dem för att så upphöja mig själv.

Det kristna livet föds ur Jesu frihet

De kristna måste följa Guds Sons exempel, och odla det frivilliga, att inte söka belöning – att göra gott utan att oroa dig om andra gör detsamma. Överge rivaliteten och högmodet för att eftersträva enhällighet och fred genom små gester.

05 november 2018, 15:36
Läs allt >