Sök

Påven predikar under mässan i Sankta Marta Påven predikar under mässan i Sankta Marta   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta ”Gråt, tjata, bråka och tröttna inte, när ni ber"

Vi måste vara modiga när vi ber Herren om något. Om detta talade påven Franciskus i sin predikan under mässan i Sankta Martas kapell i Vatikanen på torsdagsmorgonen. Gud är den vän som kan ge oss det vi behöver, och vår bön måste vara ihärdig.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Som alltid utgick påven från orden i dagens evangelium som denna morgon var taget ur Lukasevangeliets 11:e kapitel, där Jesus säger: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. (Luk 11,9-10)

Påven talade om hur vi måste be med hjälp av Jesu liknelse om mannen som knackar på mitt i natten hos en vän och ber om något att äta, och hur vännen först svarar att han har gått och lagt sig men sen stiger upp och ger honom det han ber om.

Be med mod och utan att tröttna

Påven Franciskus betonar tre element: en man i nöd, en vän, ett bit bröd. Det är ett oväntat besök och en krävande begäran, men eftersom han har förtroende för vännen ber han om hjälp. Att ”be ihärdigt” är det Herren vill att vi ska lära oss med detta, sa påven:

”Var djärv när du ber, för när vi ber är vi i behov. Gud är en vän: han är en rik vän som har bröd, han har det vi behöver. Jesus uppmanar till att inte tröttna på att be, vara ihärdiga. Vad ska vi inte tröttna på? Att be. Den som ber, han får.”

Bönen är inte en trollstav

Men påven fortsätter med att understryka att bönen inte är som en trollstav, att vi genast får det vi ber om. Det räcker inte med att be två Fader vår, och sen ge upp:

”Bön är ett arbete – ett arbete som kräver vilja, konstans, det kräver beslutsamhet, utan att skämmas. Varför det? Jo för att jag knackar på min väns dörr mitt i natten. Gud är en vän, och med en vän kan jag göra så. En konstant, påträngande bön. Tänk på Sankta Monica, till exempel, hur många år bad hon inte gråtandes för sin sons omvändelse? Herren öppnade så småningom dörren.

Bråka med Herren för att få

Påven Franciskus gav ett annat exempel på en man han kände i Buenos Aires som hade en döende dotter. Läkarna sa att hon var obotlig, men mannen gick 7 mil till sanktuariet Vår Fru av Lujáns. Han kom dit på natten när det var stängt men bad utanför hela natten till Jungfru Maria: ”Jag vill ha min dotter. Ta inte min dotter.” Nästa morgon när han kom tillbaka till sjukhuset sa hans fru att läkarna inte kunde förklara varför hon hade vaknat och börjat äta. De tog prover och hon var frisk. Den här mannen, avslutade påven, visste hur man ber.

Föräldrarna ger upp på barnens tjat

Påven tog även barns som tjatat och tjatar på sina föräldrar som exempel: ”Så småningom ger föräldrarna upp. Men vissa kanske undrar om Gud inte blir arg om jag tjatar. Men Jesus säger ju själv att: Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge Helig Ande åt dem som ber honom?

”Han är en vän - han ger alltid det goda. Han ger mer. Han ger den Helige Ande”, sa påven och uppmanade avslutningsvis till att fråga oss: Hur ber jag? Ber jag som en papegoja? Ber jag med tro och med hjärtat? Bråkar jag med Gud för att han ska ge mig det goda jag behöver? Låt oss lära av dagens evangelium.

11 oktober 2018, 14:21
Läs allt >