Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta ”Skyddsänglarna hjälper oss hitta vägen till himlen"

"Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt.” ( 2 Mos 23,20) Den 2 oktober firar kyrkan skyddshelgonen och under sin predikan vid morgonmässan Sankta Martas kapell reflekterade påven Franciskus över änglarnas särskilda hjälp. ”Herren lovar sitt folk och oss som vandrar på livets väg".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Livet är en vandring och vi behöver få hjälp av våra följeslagare, beskyddare, av dessa levande kompass som skyddar oss mot farorna och från fallgroparna som vi kan stöta på, sa påven. 

Stannar vi slutar det med att vi korrumperas

En av farorna är att inte vandra alls. Många stannar upp och slutar vandra, trots att livet fortsätter, utan att röra på sig och utan att göra något. Det är en fara. Som mannen i evangeliet som är rädd för att investera sin talent och gräver ner den, för att inte göra misstag och ta risker.

Många människor vet inte hur man vandrar eller så är de rädda för riskerna och stannar. Men vi vet att om man stannar upp i livet slutar det med att man korrumperas. Som vatten när det står still kommer myggorna och lägger ägg. Ängeln hjälper oss, och manar på oss att fortsätta framåt.

Risken att gå fel eller fastna i en labyrint

Men det finns två andra fallgropar på våra livs vandring, fortsatte påven: risken att gå fel väg, som bara är lätt att rätta till i början; och faran att lämna vägen för att istället gå vilse på ett torg, att gå från den ena sidan till den andra som en labyrint - en fälla som aldrig leder dig till målet. Ängeln hjälper oss att inte göra dessa misstag, men vi måste be dem om hjälp.

Gud har gett änglarna auktoritet

Herren säger att vi ska respektera deras närvaro. Ängeln har auktoritet, den har befogenhet att styra oss. Lyssna på ängeln, på hans röst och gör inte uppror mot honom. Lyssna på dess inspirationer, som kommer från den Helige Ande. Men det är ängeln som inspirerar, sa påven och frågade de samlade om de talar med sina änglar. Vet du vad din ängel heter? Lyssnar du på din ängel? Låter du den leda dig och mana dig framåt?

Ängeln visar oss vägen till himlen

Men Änglarnas närvaro och roll i våra liv är ännu viktigare än så, noterade avslutningsvis påven Franciskus, för de hjälper oss inte bara att vandra utan visar oss även vilket som är vårt mål. Det står skrivet i dagens läsning ur Matteusevangeliet: "Förakta inte någon enda av dessa små - deras änglar i himlen ser alltid min himmelske Faders ansikte.(Matt 18,10) I skyddsänglarnas mysterium finns alltid tillbedjan till Gud Fadern, vilket Herren måste ge oss nåden att förstå.

Ängeln ser oss och Fadern

Vår ängel är inte bara med oss, utan den ser Gud Fadern, den lever i relation till Honom. Det är en daglig bro, från det ögonblick vi kliver upp till att vi går oh lägger oss – vår ängel är en länk mellan oss och Gud Fadern. Ängeln är den dagliga dörren till det transcendentala, till mötet med Fadern: ängeln hjälper mig att vandra för att den ser på Fadern och känner till vägen. Låt oss inte glömma dessa vår resas följeslagare.

02 oktober 2018, 14:12
Läs allt >