Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta "Berätta vem Jesus är för dig"

För att inte bara vara kristna på pappret utan i verkligheten behöver vi erkänna att vi är syndare, och ha erfarit Jesu kärlek. Det sammanfattar påvens tankar i sin predikan under mässan i sankta Martas kapell på torsdagen.

Vem är Jesus Kristus för dig? Denna fråga ställde påven under predikan. Om någon frågar oss ’Vem är Jesus?’ svarar vi det som vi har lärt oss i katekesundervisningen, sa påven. Det vi säger i trobekännelsen. Men att svara på frågan 'Vem är Jesus för mig?’ är annorlunda, för svaret måste komma från vårt hjärta, det vill säga från vår erfarenhet av mötet med Jesus.

Syndare, men utvald av kärlek

Paulus erfarenhet i mötet med Kristus, då han föll av hästen, var att Herrn talade till hans hjärta. Han lärde inte känna Kristus "genom teologiska studier", även om han efter möter vände sig till Skriften för att se hur den förkunnade Kristus.

Om vi frågar Paulus ’Vem är Kristus för dig?’ svarar han av erfarenhet ’Han älskade mig och offrade sig för mig’. Han är bunden till Kristus som betalade priset för honom. Denna erfarenhet, vill Paulus att de kristna - i dagens läsning de kristna i Efeso – ska ha samma erfarenhet för att kunna svara ’Han älskade mig och offrade sig för mig’.

Som Paulus bör vi se vårt elende

Paulus uttrycker sin önskan i dagens läsning: ”så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. (Ef 3 18-19).

För att uppnå detta säger påven Franciskus att det inte hjälper att läsa trosbekännelsen många gånger, utan att den bästa vägen är att erkänna sig själv som syndare. Det är det första steget.

När Paulus säger att Jesus har offrat sig för honom, betalade för honom, erkänner han att han är en syndare. Det är hans första definition av sig själv. Det första steget i kunskapen om Kristus, är kunskapen om sin egen synd, sina synder, sa påven och konstaterade att vi i försoningens sakrament bekänner våra synder. Det är en sak att säga sina synder, det är något annat att erkänna sig som syndare till naturen. Paulus såg sitt eget elände som måste återlösas, av Guds Son. Vi behöver alla Kristi offer och måste därför konkret erkänna att vi är syndare.

Be inte med tomma ord

Påven talade även om vikten av bönen för att lära känna Jesus, och uppmanade till att inte nöja sig med att kunna rabbla tre fyra saker om Jesus. Att känna Jesus är ett äventyr, sa han, men ett äkta äventyr på allvar, för Jesu kärlek är obegränsad. Vi måste be Jesus om att vi inte rabblar saker om honom, utan att våra ord om honom bygger på vår erfarenhet av honom. Hjälp oss säga ’Han älskade mig och offrade sig för mig’ med övertygelse. Då är vi trosvittnen. Många kristna använder tomma ord, de är inte kristna på djupet.

Sammanfattningsvis sa påven att de två stegen för att lära känna Jesus är för det första att erkänna sig själv som syndare. Det andra steget är att be Herren förstå Jesu mysterium, den eld som han förde till jorden. Be varje dag: Herre, låt mig lära känna dig och lära känna mig själv.

25 oktober 2018, 16:44
Läs allt >