Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta ”Fattigdom är förföljelse och ensamhet”

När påven Franciskus firade mässan i Sankta Martas kapell på fredagen talade han om hur den troende ska leva den kristna fattigdomen. Återigen gick påvens tanakr till de många kristna som idag förföljs för sin tro evangeliet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

De tre formerna av fattigdom som lärjungen är kallad att följa är: för det första att lämna rikedomarna, att frigöra hjärtat från pengar; det andra är att acceptera förföljelser, stora som små; och den tredje är ensamhetens fattigdom, att känna sig ensam och övergiven, i slutet av livet.

Ha ett fattigt hjärta

Dagens evangelium var taget ur Lukasevangeliets 10:e kapitel som handlar om hur de 72 lärjungarna sändes ut i världen, med orden ”ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler. Herren vill att lärjungens väg ska vara fattig. Om lärjungen är fäst vid pengar eller rikedomar är det inte en sann lärjunge.

Villkoret består i att ha ett fattigt hjärta. Om det apostoliska arbetet kräver strukturer eller omfattande organisationer som är ett tecken på rikedom, använd dem väl, sa påven, och med distans. Påven varnar för att vara som den unge mannen i evangeliet som inte kunde följa Herren för att hans hjärta var fäst vid rikedomar. En lärjunge får inte vara rädd för fattigdom, han måste vara fattig, sa påven.

Förföljelsens fattigdom

Den andra fattigdomen är förföljelse. I dagens evangelium sänder Herren ut sina lärjungar "som lamm bland vargarna". Många kristna förföljda i vår tid för sin tro på evangeliet.

Påven berättade om en biskop som dagen innan i synodshallen hade talat om en ung pojke som hade blivit tagen av en grupp pojkar som hatade kyrkan; han blev slagen och sedan kastad de honom i en cistern och fyllde den med lera. När leran nådde halsen sa de: "För sista gången: avsäger du dig din tro på Jesus Kristus?" - "Nej!". Då kastade de en sten på honom och dödade honom. Det här hände inte för århundraden sen. Det hände för två månader sen, sa påven. Många kristna drabbas idag av fysisk förföljelse.

Påven påminde om att det finns andra former av förföljelse: Förtal, förlöjligande, skvaller, förödmjukelse - detta är förföljelse och vi kristna tolererar den tyst som fattigdom. Ibland är det nödvändigt att försvara sig, sa påven. Men den här typen av förföljelse ber Herren oss acceptera i fattigdom.

Fattigdomen att känna sig övergiven

Den tredje formen av fattigdom som påven tog upp i sin predikan var ensamheten, att känna sig övergiven. Han tog som exempel en ung man eller kvinna som lämnar rikedomar för att följa Jesus och därför blir mer eller mindre förföljda och förödmjukade under sitt liv, för att sedan vid livets slut prövas av ensamhet. Påven nämnde här Johannes Döparen som dog ensam i fängelset, bortglömd, dödad av kungens svaghet, en äktenskapsbrytares hat och en ung flickas infall. Så dog den största människan i historien, sa påven. Och vi behöver inte gå så långt. Tänk på de präster som har predikat hela livet och som dör bortglömda i ensamhet på ett vårdhem.

Herren vill att vi går fattigdomens väg

Påven avslutade med att sammanfattningsvis säga att en lärjunge är fattig, han är inte fäst vid rikedomar, att han är tålmodig inför små eller stora förföljelser och att han är öppen för att känna sig ensam i livets slutskede.

Jesu sista ord var "Fader, varför har du övergett mig?". Be för alla lärjungar, för präster, ordenssystrar, biskopar, påvar, lekfolk, att de må vandra fattigdomens väg, som Herren vill.

18 oktober 2018, 15:37
Läs allt >