Sök

Påven predikar under mässan i Sankta Martas kapell Påven predikar under mässan i Sankta Martas kapell   (ANSA)

Sankta Marta ”Evangeliets nyhet tillåter inte ett dubbelliv”

Det nya i världslig mening skiljer sig från Kristi nyhet. På måndagen firade påven mässan i Sankta Martas kapell i Vatikanen, och i sin predikan denna morgon fokuserade han på hur evangeliet förvandlar människan och att den inte lämnar plats för hyckleri. Påven sa att den kristna vägen är martyriet – för evangeliet får inte urvattnas.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

”Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna. Men är ni kristna och lever så här?"

Dessa hårda ord av förebråelse, är bokstavligen tagna ur Paulus första brev till korintierna, där han hänvisar till de kristna som lever dubbelliv. - Aposteln, sa påven, är mycket arg på dem, som utåt skryter om att de är kristna och bekänner Jesus Kristus och samtidigt går hand i hand med en tolererad omoral. Paulus erinrar om att det behövs ny jäst för en ny deg.

Evangeliet förvandlar helt personen

Jesus hade rekommenderat nytt vin i nya kärl och påven förklarar att Kristi nyhet inte bara förändrar vår själ; allt förändras i oss; själen, anden och kroppen, allt. Evangeliets nyhet är absolut, den är total; den förändrar oss inifrån och ut, liksom det dagliga livet.

Evangeliets nyhet och världens nyheter

Påven Franciskus konstaterar att de kristna i Korint inte förstod att det nya i evangeliet är allomfattande - det är inte en ideologi eller en livsstil som fungerar tillsammans med hedniska vanor. - Vi kristna är nya män och kvinnor, inte nyheternas män och kvinnor.

-Många människor försöker leva nyheternas kristendom. ’Idag får man göra så här, man får leva så här…’ Dessa människor som följer det världen erbjuder att leva som nyhet, har inte accepterat Kristi nyhet. De två myheterna står i motsättning till varandra.

Att vara svaga, ja, men inte hycklare

-De som Paulus fördömer är ljumma, omoraliska människor, de som är formella, falska hycklare, sa påven.

Någon kanske nu påminner om den mänskliga svagheten och om att vi är syndare, men påven menade att det är något annat. Om du erkänner att du är syndig och svag, förlåter Jesus dig. Det är en av de evangeliska nyheterna att Jesus har kommit för syndernas förlåtelse. Men om du säger att du är kristen och lever en omoralisk livsstil är det hyckleri. Det är skillnaden. Kristus är en enda. Och Kristus är tydligt i sitt budskap.

Kristi efterföljelse är martyriets väg

Påven Franciskus avslutade sin predikan med att fråga hur vägen är för de som väljer att leva enligt Kristi nyhet, och hänvisar till de sista orden i dagens evangelium, i vilka de skriftlärda och fariséerna börjar tala om hur de ska göra sig av med Jesus:

-De som väljer Jesu nyhet måste gå samma väg som Jesus, martyriets väg. Martyrskap är inte alltid blodigt, utan en del av vardagen. Under vägens gång anklagas vi av motstridiga ståndpunkter, men, sa påven, vi får inte förhandla om Kristi nyheter, vi får inte urvattna evangeliets budskap.

10 september 2018, 16:48
Läs allt >