Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell  

Påven i Sankta Marta "Välj tystnad i splittringens stund"

På måndagen återupptog påven Franciskus sina mässor i Sankta Martas kapell i Vatikanen inför en liten skara troende inbjudna att delta. I sin predikan denna morgon betonade påven att det enda svaret på skandal och splittring är tystnad och bön.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Sanningen är mild, sanningen är tyst. När människor söker skandal och splittring är det enda svaret tystnad och bön, sa påven Franciskus. Påven utgick från dagens läsning ur Lukasevangeliets 4:e kapitel (Luk 4:16-30), där Jesus mottas med misstänksamhet när han återvänder till Nazareth.

”Herrens klara ord i denna berättelse hjälper till att reflektera över hur man ska agera i det dagliga livet, när man möter missförstånd, och hur man förstår hur lögnens fader, splittraren, djävulen, arbetar för att förstöra enheten i en familj, i ett folk.”

Ingen profet är välkommen i sitt hemland

Jesus välkomnas av en stor nyfikenhet i stadens synagoga: alla vill se med sina egna ögon de stora verk som han har utfört på andra platser. Men den himmelske Faders Son använder endast Guds Ord, en vana han antar när han vill vinna mot djävulen. Det är Jesu ödmjuka attityd som sår tvivlet som sen leder till en förändrad atmosfär: från fred till krig, från förundran till upprördhet. Med sin tystnad vinner Jesus dock över vildhundarna, han vinner över djävulen som hade sått lögnen i hjärtana.

"De var inte människor, de var en flock vildhundar som drev honom ut ur staden. De tänkte inte efter, de skrek. Jesus förblev tyst. De drev honom mot branten av berget för att kasta ner honom. Denna passage i evangeliet avslutas så här: " Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.". Med värdighet vinner Jesus i tystnad över den vilda flocken, och han går sin väg. Eftersom hans timme ännu inte hade kommit. Samma sak händer på Långfredagen. På Palmsöndagen jublar folket när Jesus rider in i Jerusalem och ropar ”Hosianna Davids Son”, medan samma folkskara på Långfredagen ropar ”Korsfäst honom, korsfäst honom” - de hade förändrats. Djävulen hade sått  lögnen i deras hjärtan. Och Jesus förblev tyst."

Sanningen är mild

"Detta lär oss att det bara finns ett svar inför detta sätt att agera, att vägra se sanningen, nämligen tystnad", sa påven.

"Tystnaden vinner, men med korset. Jesu tystnad. Hur ofta bråkar man inte om politik, om idrott, pengar eller och annan i familjen, vilket sen leder till att familjerna splittras. I dessa diskussioner där djävulen vill att familjerna ska förstöras.... välj tystnad. Säg det du ska säga och var tyst sen. För sanningen är mild, är sanningen tyst, sanningen gör inte väsen av sig. Det Jesus gjorde är inte lätt, men i det ligger den kristna värdigheten, som är förankrad i Guds kraft. När personer inte har god vilja, när de bara söker skandaler, och splittring och förstörelse, även i familjer: välj tystnad. Och bön".

Urskilja när vi ska tala

Påven Franciskus avslutade med en bön.

"Må Herren ge oss nåden att urskilja när vi måste tala och när vi måste vara tysta. Och detta gäller allt i livet: i arbete, i hemmet, i samhället ... under hela livet. Så är vi Jesu efterföljare.”

03 september 2018, 15:55
Läs allt >