Sök

Påven vid morgonmässan i Sankta Marta-kapellet Påven vid morgonmässan i Sankta Marta-kapellet   (� Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Daglig samvetsrannsakan för att ge plats åt den Helige Anden

Påven Franciskus talade vid morgonmässan i Sankta Marta kapell om att vi ska minnas att den världsliga andan och Guds heliga ande varje dag konfronteras i människans hjärta

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Människan som lämnas till sin egen styrka förstår inte den Helige Anden, förklarar påven i sin predikan”

Människans hjärta är som ett slagfält där två “andar” står emot varandra – en är Guds ande som talar om godhet, kärlek och broderskap och den andra är den världsliga andan som driver på fåfänga, stolthet, tillräcklighet och prat. Detta underströk påven Franciskus vid morgonmässan i Sankta Martas kapell den 4 september. Påven utgick från dagens första läsning ( 1 Kor 2:10b–16) där “aposteln Paulus lär korintierna vägen till att tänka Kristi tankar” och som handlar om att överlämna sig till den Helige Anden. Det är just den Helige Anden som får oss att “lära känna Jesus” och Hans känslor och hjärta. Människan som lämnas till sin egen styrka förstår inte Anden, förklarade påven i sin predikan.

Segra över frestelserna som Jesus

I det kristna livet måste man kämpa för att ge den Helige Anden plats och jaga bort den världsliga andan, sa påven. Det är en daglig “samvetsrannsakan” som hjälper oss att se frestelserna sa påven:

Det är mycket enkelt: vi har denna stora gåva som är Guds helige ande, men vi är ömtåliga, syndare och vi frestas också av världsandan. I denna andliga kamp måste vi liksom Jesus segra.

Inte djur utan Guds barn

Påven Franciskus avslutade: Varje kväll borde kristna tänka igenom dagen som gått för att kontrollera om "fåfänga" och "stolthet" segrade eller om de lyckades efterlikna Guds Son.

"Märk det som sker i hjärtat. Om vi inte gör det och om vi inte vet vad som sker i vårt hjärta – och detta är inte jag som säger, utan Bibeln – är vi som djur som inte förstår någonting utan går vidare på instinkt. Men vi är inte djur, utan vi är Guds barn som är döpta med den Helige Andens gåva. Därför är det viktigt att förstå vad som har hänt idag i mitt hjärta. Herren lär oss att alltid och varje dag rannsaka vårt samvete."

“Herren lär oss att alltid och varje dag rannsaka vårt samvete”

04 september 2018, 10:54
Läs allt >