Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Jesu kors lär oss att inte frukta nederlag

Under fredagens mässa i Sankta Martas kapell i Vatikanen, reflekterade påven Franciskus på denna Heliga Korsets upphöjelses dag, över misslyckanden och hur Jesu kors lär oss att inte frukta dem.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Jesu kors lär oss att livet består av både misslyckanden och framgångar, och att vi inte bör frukta de mörka stunderna i livet eftersom de kan bli upplysta av Jesu kors, tecken på Guds seger över ondskan.” Det var påven Franciskus budskap under fredagsmorgonens predikan i Sankta Marta.

Påven beskrev Satan som den kedjade vildhunden som ”skäller och som kommer att förgöra dig om du närmar dig för att klappa honom.”

Jesu nederlag upplyser våra mörka stunder

Påven förklarade att när vi kontemplerar korset, kontemplerar vi ett tecken på nederlag men lika så ett tecken på seger.

Låt oss inte vara rädda att kontemplera Jesu kors som ett nederlag, ett misslyckande. När Paulus reflekterade över Jesus Kristus mysterium säger han starka ord. Han säger bland annat att Jesus tömde sig själv, att han förintades, att tog på sig alla våra synder och all världens synder. Han var en dödsdömd man. Paulus var inte rädd för att visa Jesu nederlag, och detta kan ge ljus till våra mörkaste stunder, våra misslyckanden och nederlag eftersom korset även är ett tecken för oss kristna på Jesu seger över döden”

Långfredagen, ondskans nederlag

Påven Franciskus påminde oss om Fjärde Moseboken och Israels uttåg ur Egypten under vilket det hebreiska folket klagade på att de var ”straffade av ormar”. Detta refererar till den antika ormen, Satan, lögnaren, sa han,  Men, Herren sa till Moses att göra en orm i brons och sätta den på en påle, för att de ormbitna skulle överleva då de såg den. Detta är en profetia, förklarade påven.

Satan var lycklig på långfredagen, underströk påven, så lycklig att han inte förstod vilken fälla han hade ramlat i. Som kyrkofädrarna sa det, såg Satan Jesus besegrad, knäckt, och som den hungriga fisken slänger sig på betet, slängde han sig och ’slukade’ Jesus. ”Men i den stunden”, sade påven, ”svalde Satan även Jesu gudomlighet som var själva betet. Från den stunden, förgjordes Satan och korset blev ett tecken på Guds seger.”

Närma dig inte hunden så kommer han inte att bita dig

Vår seger är Jesu kors. Korset representerar vår seger över fienden, den antika ormen, lögnaren.” sa påven Franciskus. ”Genom korset har vi blivit räddade, genom Jesu val att låta sig besegras men med hans gudomlighets kraft.”

Jesus sade till Nikodemus: ’När jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.’ (Joh 12:32) Jesus upphöjdes och Satan förgjordes. Vi bör attraheras av Jesu kors, vi bör se på det för att det ger oss styrka och kraft att fortsätta framåt. Den antika ormen är förgjord, men han skäller ännu. Och som kyrkofädrarna sade, är det en ’ursinnig hund’: Närma dig inte så kommer han inte att bita dig. Om du ändå närmar dig för att du vill klappa honom, bered dig, han kommer att förgöra dig.

Jesu kors, tecken på Guds seger

Jesu kors lär oss att, i livet finns både misslyckanden och framgångar. Vi måste lära oss att acceptera nederlagen, att tillåta dem att ske och godta dem med tålamod, precis som våra synder eftersom Han har tagit på sig dem. Lära oss att acceptera dem och be Gud om förlåtelse, och aldrig låta oss förföras av den ursinniga hunden.”

Påven avslutar sin predikan med att uppmana oss att varje dag, oavsett om det är 5, 10 eller 15 minuter, titta på krucifixet som vi har hemma.

Det är ett tecken på Jesu nederlag men det är även tecken på den största segern eftersom det var på korset som Gud besegrade ondskan och döden.”

14 september 2018, 12:49
Läs allt >