Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta "Vi är inte huvudpersonen i våra förtjänster"

Salt ger födan smak, och ljuset upplyser inte sig själv. Det enkla kristna, dagliga vittnesbördet ska tjäna andra, och inte den självgoda bilden av egna förtjänster. Om detta talade påven Franciskus under sin predikan på tisdagen då han firade sin morgonmässa i Sankta Marta i Vatikanen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven talade om de kristnas kallelse om att vittna om sin tro. Han påminde om att det största vittnesbördet är att ge sitt liv, som Jesus gjorde, för andra. Men det finns även ett annat vittnesbörd, det vardagliga, som börjar på morgonen, när man vaknar och slutar på kvällen, när du går och lägger dig.

Salt och ljus till de andra

Det kan tyckas obetydligt, men Herren gör mirakel med det lilla vi har, Han gör underverk, sa påven Franciskus. Därför måste vi ha en ödmjuk inställning, som består i att bara försöka vara salt och ljus:

Salt för andra, ljus för andra. Saltet ger inte sig själv smak, utan maten. Saltet är alltid i tjänst. Ljuset lyser inte upp sig själv, utan det runt omkring. Ljuset är alltid i tjänst.

Påven påpekade att salt är något som behövs i små mängder, inte i ton. Små påsar räcker. Med andra ord är det med en enkel vittnesbörd som den kristne kan hjälpa den andra att ”som salt”, bevara saker, att ge deras liv smak.

Ingen merit

Att vara kristen är att varje dag sprida det ljus som hjälper andra i deras mörka timme:

Herren säger till oss att vara salt och ljus, för andras skull. Han säger inte att om vi är salt och ljus krediteras det som vår förtjänst. Man säger inte ”vilket gott salt”, man säger vilken god mat. På natten när vi går hem ignorerar vi det lilla ljuset som upplyser vår väg. Vi lever med det. Detta är dimensionen av den anonymiteten i det kristna vittnesbördet.

Heliga varje dag

Vi är inte huvudpersonen i våra förtjänster, underströk påven i sin slutsats, och vi måste därför inte agera som farisén som tackar Herren i tron att han är helig:

En vacker bön för oss alla i slutet av dagen skulle vara att fråga oss: "Har jag varit salt idag? Jag var ljus idag?". Detta är heligheten varje dag. Må Herren hjälpa oss att förstå det.

12 juni 2018, 12:05
Läs allt >