Sök

Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Kristna älskar och ber för sina fiender

Älska dina fiender och be för dem som förföljer dig. Det är det mysterium som kristna måste söka för att leva enligt Faderns vilja. Det var påven Franciskus budskap under mässan i Sankta Martas kapell i Vatikanen på tisdagsmorgonen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Förlåtelse, kärlek och bön för dem som vill oss ont, för våra fiender: bara Jesu Ord klarar det. Påven Franciskus utgick från dagens läsning ur Matteusevangeliets 5:e kapitel: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner." (Matt 5, 43-44) Påven bekräftar den mänskliga svårigheten att följa vår himmelske Fader, men presenterar den kristna utmaningen: be om Guds nåd att kunna välsigna sina fiender och anstränga sig för att älska dem.

Vi förlåter för att bli förlåtna

Vi förstår att vi måste förlåta våra fiender, sa påven, vi säger det varje dag när vi ber Fader Vår. Vi ber om förlåtelse så som vi förlåter: det är ett villkor, även om det inte är lätt. Lika svårt är det att be för dem som utsätter oss för svårigheter, men vi gör det, och åtminstone ibland klarar vi det:

Men att be för dem som vill oss illa, för fienderna, att Gud må välsigna dem: det är verkligen svårt att förstå. Tänk på förra seklet, då de stackars kristna i Ryssland skickades till Sibirien för att dö bara för att de var kristna: och de var tvungna att be för bödlarna som skickade dem dit? Och många gjorde det: de bad. Eller om vi  tänker på Auschwitz och andra koncentrationsläger: de var tvungna att be för diktatorn som ville ha en ren ras och som avrättade människor samvetslöst. Att be Gud välsigna dem! Men många gjorde det.

Att följa Jesus och martyrernas logik

Det är Jesu svåra logik, när han rättfärdigade och bad för dem som dödade honom på korset: "förlåt dem, Fader, de vet inte vad de gör". Jesus ber om förlåtelse för dem, vilket även den helige Stefan gjorde vid sin martyrdöd:

Vilken skillnad från oss som så många gånger inte förlåter småsaker, när det Herren ber oss om är att förlåta de som försöker göra oss illa på djupet. I familjer är det ibland svårt för makarna att förlåta varandra efter ett bråk, eller att förlåta svärmor, vilket inte är lätt. Det är svårt för ett barn att be pappa om förlåtelse. Men förlåta dem som dödar dig, de som vill skada dig ... Inte bara förlåta: utan att be för dem, att Gud ska rädda dem! Och inte bara det, utan även be om att älska dem. Bara Jesu Ord kan förklara detta.

Be Gud om hjälp

Avslutningsvis sa påven Franciskus att det gör oss gott att tänka på våra fiender, eller på någon som har skadat oss eller försöker göra oss illa - och på vår Fader som i sin godhet skänker sina gåvor till goda och onda. Nåden är att förstå detta kristna mysterium.

Maffians bön är: "Detta kommer du att betala för". Den kristna bönen är: "Herre, välsigna honom och lär mig att älska honom". Låt oss nu tänka på en fiende, och be för honom. Och be Herren om nåden att älska honom.

19 juni 2018, 15:57
Läs allt >