Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta ”Utan kvinnan är mannen inte Guds avbild”

I sin predikan på fredagsmorgonen under mässan i Sankta Martas kapell i Vatikanen talade påven Franciskus om hur kvinnor utnyttjas och behandlas som objekt. Han påminde om att Jesu lära om kvinnan förändrade historien.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Be för de bortkastade kvinnorna, för de utnyttjade kvinnorna, för flickorna som måste sälja sin värdighet för ett jobb. Detta var påvens uppmaning under morgonmässan när han reflekterade över dagens läsning ur Matteus evangeliet och Kristi ord: "den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap” och "den som skiljer sig från sin hustru begår äktenskapsbrott”.

Jesus förändrar historien

Påven Franciskus påminde om att för att fullkomna Guds avbild och likhet behövs mannen och kvinnan tillsammans - kvinnor är vad som saknas för män att vara Guds avbild och likhet.

Jesu ord är starka och radikala, och de förändrar historien. Innan hade kvinnorna klassats som lägre - för att uttrycka det med en eufemism, de hade varit slavar utan full frihet, observerade påven.

Jesu lära om kvinnan förändrade historien. Jesus ger kvinnorna värdighet och sätter henne på samma nivå som männen eftersom Skaparens första ord är att båda är Guds avbild. Inte mannen först och kvinnan sen utan båda. Kvinnan vid mannens sida, både som mor, syster, brud, arbetskamrat, och som vän - mannen ensam är inte Guds avbild.

Kvinnor som lustobjekt

Påven Franciskus beskrev hur kvinnor idag presenteras som objekt att användas och utnyttjas, som om det rörde sig om en marknad – som föremål, utan kläder, långt borta från Jesu lära som ger värdighet. Vi behöver inte titta så lång bort för att notera detta, sa påven.

Det här är en synd mot Gud Skaparen, fortsatte han, för utan kvinnan kan mannen inte vara Guds avbild. Det råder ett grymt raseri mot kvinnan i vår närhet. Även outtalat.

Påven talade om prostituerade som förslavas och utnyttjas som ett "andraklassigt" föremål. Men vi behöver inte söka upp de extrema situationerna, för även i vår vardag nedvärderas kvinnorna. Kvinnor är trampade för att de är kvinnor. Och genom att göra det förnekar vi Guds avbild, där mannen och kvinnan tillsammans är hans avbild och likhet.

Med ömhet återger Kristus värdigheten

Jesus, påminde påven, hade en mamma, Han hade många kvinnliga vänner som följde honom för att hjälpa honom i hans tjänst och stödja honom. Och Han fann många föraktade kvinnor, marginaliserade och kasserade, som Han med ömhet, återgav värdigheten. 

16 juni 2018, 18:46
Läs allt >