Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta "Jag är en biskop som måste ta avsked"

Biskopens förmåga att urskilja när den helige Anden talar och när världen talar. Detta var det centrala temat under påven Franciskus predikan på tisdagsmorgonen i Sankta Martas kapell. Påven utgick från aposteln Paulus ord till de äldre att han ”kände sig tvingad att resa till Jerusalem” (Apg 20, 22).

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Paulus kan verka lite stolt när han i dagens läsning rabblar upp allt han har gjort, sa påven Franciskus, men det är objektivt. Det enda han ”skryter” om är sina egna synder och Jesu Kristi kors som har räddat honom.

Aposteln är lyhörd

När aposteln Paulus säger att han känner sig tvungen att resa till Jerusalem, sa påven att det beskriver en biskop som vet hur man ska urskilja när det är Guds Ande som talar och hur man ska försvara sig när världens anda talar".

Paulus vet på något sätt att han går mot prövningar, mot korset. Det får oss att tänka på Jesu entré i Jerusalem. Han går dit för att lida, även Paulus går mot passionen.  Aposteln offrar sitt liv, i lydnad till Herren. Den Helige Anden tvingar honom. Detta är Paulus.

Avskedet: vaka över hjorden

Slutligen tar aposteln farväl, till de samlades stora smärta. Han lämnar några råd, hans testamente, som inte är ett världsligt testamente:  

Hans stora kärlek är Jesus Kristus. Den andra kärleken är hjorden. Ta hand om er själv och om hela hjorden. Och till de samlade biskoparna sa påven: Vaka över hjorden. Ni är biskopar för att ta hand om hjorden. Inte för att göra en världslig karriär.

Paulus testamente

Paulus testamente är ett vittnesbörd. Det är också ett budskap, och en utmaning. Fortsätt nu ni. Det är långt från ett världsligt testamente. Paulus hade ingenting eget, bara Guds nåd, det apostoliska modet, Jesu Kristi uppenbarelse och den frälsning som Herren hade gett honom.

Påven tänker på när det är hans tur

"När jag läser detta tänker jag på mig själv, avslutade påven Franciskus, för jag är biskop, och jag måste ta farväl.

Jag ber Herren om nåden att kunna ta avsked som Paulus. I min samvetsrannsakan kommer jag inte vara segrande som Paulus. Men Herren är god, han är barmhärtig. Jag tänker på biskoparna, alla biskopar. Må Herren ge oss alla nåden att ta avsked så här, med denna anda, med denna styrka, med denna kärlek till Jesus Kristus och med detta förtroende till den Helige Ande.

16 maj 2018, 11:03
Läs allt >