Sök

Påven Franciskus predikar i Sankta Martas kapell Påven Franciskus predikar i Sankta Martas kapell   (ANSA)

Påven: ”Kyrkan är som en cykel - står den still, faller den"

I sin predikan på tisdagen under mässan i Sankta Martas kapell reflekterade påven Franciskus över det motstånd som människan gör mot den Helige Ande.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I mänsklighetens historia är motstånd mot den Helige Ande alltid ett inslag, sa påven i sin reflektion över dagens evangelium med fokus på de olika attityder som man antar inför herrens nyheter. Herren kommer alltid med något nytt.

Idéernas fångar

I Johannesevangeliets läsning beskrivs de skriftlärdas hårdhet väl. Dessa är män som bara kan fokusera på sig själva, slutna för den Helige Andes arbete och okänsliga för nyheter. Påven betonade i synnerhet deras fullständiga oförmåga att "urskilja tidernas tecken", de är slavar under ord och idéer.

"De återkommer till samma fråga, de är fångar under idéer. De fick lagen som var livgivande men de 'destillerade' den till en ideologi. Varje nyhet är för dem ett hot.”

Guds barns frihet

Beskrivningen av de första lärjungarna belyser deras foglighet till det nya och möjligheten att så Guds Ord även utanför det vanliga mönstret "vi har alltid gjort så”. De förblev fogliga för den Helige Ande och gjorde något som var mer än revolutionerande – en stor förändring i vars centrum den Helige Ande agerade. En del jämför kyrkan med en cykel, står den still faller den omkull, men inte när den är i rörelse. Det är ett bra exempel.

“En del jämför kyrkan med en cykel, står den still faller den omkull, men inte när den är i rörelse. Det är ett bra exempel.”

Bön och urskiljning för att hitta vägen

Inför den Helige Ande svarar människan antingen med att sluta sig, eller med att öppna sig. Den andra reaktionen är lärjungarnas och apostlarnas. Deras första motstånd var mänskligt och en garanti på att de inte lät sig luras av vad som helst. Sen fann de vägen med hjälp av bön och urskiljning.

"Det kommer alltid att finnas motstånd mot den Helige Ande, alltid, fram till tidens slut. Må Herren ge oss nåden att kunna stå upp mot det vi ska motstå som kommer från den onde, och som berövar oss på vår frihet, och vara öppna för nya saker, men bara de som kommer från Gud, och ge oss nåden att urskilja tidens tecken för att fatta de beslut som vi måste ta i den stunden.”

Photogallery

Påven Franciskus firar mässan i Sankta Martas kapell
24 april 2018, 15:11
Läs allt >