Sök

Påven Franciskus predikar i Sankta Martas kapell Påven Franciskus predikar i Sankta Martas kapell   (© Servizio Fotografico L'Osservatore Romano)

Påven i Sankta Marta "Världen ropar 'frihet' men är alltmer slav"

I sin predikan på fredagsmorgonen i Sankta Marta-kapellet talade påven Franciskus om tre exempel på frihet: farisén Gamaliels, apostlarna Petrus och Johannes’ och Jesus’ frihet. “Och jag – frågade sig påven – är jag fri eller slav under mina ambitioner, rikedom eller modet?” Den sanna friheten är att ge plats åt Gud i livet och glatt följa honom även i lidande

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus talade i sin predikan i Sankta Marta-kapellet på fredagsmorgonen 13 april om tre exempel på frihet: farisén Gamaliels, apostlarna Petrus och Johannes’ och Jesus’ frihet. Han utgick från läsningen ur Apostlagärningarna och Johannesevangeliet om bespisningsundren.

“Gamaliel är en fri man och håller huvudet kallt och tänker klart”

Påven förklarade att Gamaliel är en “fri man och håller huvudet kallt och tänker klart” och blir övertygad om att “tiden gör sitt arbete”.

Den fria mannen är inte rädd för tiden: han överlämnar det till Gud. Detta var en man som inte kände till Gud men han var fri.

Petrus och Johannes var fria i sitt lidande att följa Gud - detta är glädjen i att efterlikna Jesus - det är en annan större, bredare och mer kristen frihet, sa påven - Detta är friheten hos den som älskar Jesus.

Jesus är fri från ambition och är fri. Hans frihet, som är den största, är att följa Faderns vilja för vår skull.

Påven sa att vi tror oss leva i frihet men lever i en lite schizofren värld. Han frågade sig om vi verkligen är fria eller om vi är slavar under passioner, ambitioner, rikedom eller modet. Vi ropar Frihet, frihet, frihet men är allt mer slavar. Påven avslutade med orden:

Låt oss tänka på friheten som Gud ger oss i Jesus

“Låt oss tänka på friheten som Gud ger oss i Jesus”

13 april 2018, 10:51
Läs allt >