Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (© Servizio Fotografico L'Osservatore Romano)

Påven i Sankta Marta "Rena er tro på egenintressen!"

I sin predikan i Sankta Martas kapell på måndagsmorgon sa påven Franciskus att det finns två sätt att följa Jesus på: av egenintresse för hans mirakler eller av tro på hans ord.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus varnade under sin mässa på måndagen för att följa Jesus av egenintresse snarare än av tro på hans ord. Han uppmanade oss att minnas och begrunda de underbara saker som Gud har gjort i våra liv, för att sedan svara med kärlek.

Åhörarnas egenintresse

Påven reflekterade över dagens evangelium (Joh 6: 22-29), där folket ville göra Jesus till en kung efter att han hade multiplicerat bröden och fiskarna. Jesus avvärjde dem och sa "ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta.”

Påven Franciskus påpekade två punkter i Jesu svar. Å ena sidan sa han att de sökte Jesus för att känna hans Ord i sina hjärtan, det vill säga de sökte honom av tro. Å andra sidan var de bara nyfiken på att se hans mirakel. Påven sa att de var goda människor, men deras tro var lite för nyfiken och självuppfyllande.

Stefans tro på Jesus

Påven Franciskus talade sedan om ett annat exempel på tro på Jesus, Om Stefan i den första läsning (Apg 6: 8-15). Han talade så tydligt, sa påven, att hans åhörare i synagogan inte kunde motstå hans visdom.

"Han följde Jesus utan att överväga konsekvenserna: "det här fungerar för mig; det här funkar inte "... Nej. Han var inte uppfylld av egenintresse. Han älskade. Så han följde Jesus säkert i sin tro. De la en fälla av förtal, och de ledde honom in i den. Så han stenades till döds och vittnade om Jesus."

Tro eller egenintresse?

Påven Franciskus uppmanade sen till att fråga sig om hur vi följer Jesus. Och han sa att vi ska minnas och tänka på hur Jesus har agerat i våra liv.

"Vi kommer att komma ihåg så många stora saker som Jesus fritt har gett oss, för att han älskar var och en av oss. När jag har övervägt de saker som Jesus har gjort för mig, kan jag ställa följdfrågan: "Vad ska jag göra för Jesus?" Med dessa två frågor kanske vi kan rena vår tro på allt egenintresse. När jag ser allt som Jesus har gett mig, säger mitt hjärta generöst: "Ja, Herre, jag ska ge allt. Jag kommer inte att göra dessa misstag och begå dessa synder igen. Jag kommer att förändra mitt liv på detta sätt ... "Detta är omvändelsens väg som drivs av kärlek:" Du har gett mig så mycket kärlek, så jag ska ge dig min kärlek."

"Det här är ett bra test för att se hur vi följer Jesus:" Är jag självupptagen eller inte? Vad har Jesus gjort för mig i mitt liv? Och sen: Vad ska jag göra för Jesus ? Hur svarar jag på hans kärlek? På det viset kan vi rena vår tro på alla egenintressen. Må Herren hjälpa oss med detta.

16 april 2018, 13:47
Läs allt >