Sök

Angelus 1 November 2018

Be med påven

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus

 

Herrens ängel kom med bud till Maria.

- Och hon blev havande av den helige Ande.

 

"Var hälsad Maria, full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund.

Amen

 

Se, jag är Herrens tjänarinna.

- Må det ske med mig som du har sagt.

 

"Var hälsad Maria..."

 

Och Ordet blev kött,

- och tog sin boning ibland oss.

 

"Var hälsad Maria..."

 

Bed för oss, heliga Guds moder,

- att vi blir värdiga Kristi löften.

 

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap fått veta att din Son blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom samme Kristus, vår Herre

Amen.

 

Gloria (3 gånger)

Herren vare med er. Och med din ande.

Välsignat vare Herrens namn. Från nu och till evig tid.

Vår hjälp är i Herrens namn. Hans som har skapat himmel och jord. Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern, och Sonen och den Helige Ande.  

Angelus är en bön som man ber till minne av Inkarnationens mysterium tre gånger om dagen: klockan 6 på morgonen, klockan 12.00 och på kvällen klockan 18.00, då klockorna ringer till Angelus. Namnet Angelus härstammar från den första versen av bönen - Angelus Domini nuntiavit Mariae - som består av en kort läsning av tre enkla texter som fokuserar på inkarnationen av Jesus Kristus och som alterneras med att man ber Ave Maria. Påven ber denna bön på Peterskyrkan klockan 12 på söndagar och särskilda högtidligheter. Före Angelusbönen håller påven en kort reflektion över dagens läsningar. Efteråt följer hälsningar till pilgrimer. Mellan Påsk och Pingst ber man  Regina Coeli istället för Angelus, som är en bön till minne av Jesu Kristi uppståndelse, i slutet av vilken man ber Gloria tre gånger.

Läs allt >

Senaste artiklarna