Sök

«Til våre barn» stod det på en rakett som traff togstasjonen i Kramatorsk øst i Ukraina den 8. april 2022. «Til våre barn» stod det på en rakett som traff togstasjonen i Kramatorsk øst i Ukraina den 8. april 2022. 

Paven om Ukraina: Våpenhvile i påsken!

«Ingen ting er umulig for Gud», minnet pave Frans om. Han ber om våpenhvile i påsken.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Etter messen på Petersplassen palmesøndag 10. april, sa paven følgende om krig, rett før angelusbønnen:

Snart skal vi i angelusbønnen vende oss til jomfru Maria. Det var Herrens engel som ved bebudelsen sa til Maria at «ingen ting er umulig for Gud» (Luk 1,37). Ingen ting er umulig for Gud. Heller ikke å få slutt på en krig som vi ikke ser noen ende på. En krig der vi daglig ser avskyelige massakrer og grusomheter mot forsvarsløse sivile. La oss ta dette inn i vår bønn.

Om noen få dager er det påske. Vi forbereder oss til feiringen av Herren Jesu Kristi seier over synd og død. Over synd og over død, ikke over noen og mot noen andre. Men i dag er det krig. Hvorfor ønsker noen å vinne på denne måten, på verdens måte? Slik taper man bare. Hvorfor ikke la ham vinne? Kristus bar korset for å befri oss fra det ondes herredømme. Han døde for at livet, kjærlighet og freden skulle kunne herske.

 

Legg ned våpnene! Begynn en våpenhvile i påsken, ikke for å lade våpnene og så gjenoppta kampen, men for ved ekte forhandlinger å nå fram til fred. Vær også villige til å ofre noe til beste for folket. For hva slags seier ville det være å heise et flagg på en ruinhaug?

Ingen ting er umulig for Gud. Til ham betror vi oss på forbønn av jomfru Maria.

Video på italiensk

11 april 2022, 08:53