Sök

Synoden om synodalitet: «Samvandringen» tar til i oktober

Før bispesynoden i oktober 2023 skal hele Kirken gjennomgå en synodal prosess. Første fase skal foregå i delkirkene. Offisiell åpning finner sted i Roma i helgen 9.–10. oktober og i delkirkene søndag 17. oktober. Et par dokumenter fra Synodesekretariatet byr på hjelp til å komme i gang.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Temaet for synoden er: «For en synodal Kirke: fellesskap, deltagelse og misjon». «Synode» og «synodalitet» er ikke nye begreper. «Synode» betyr «samvandring». «Kirke og synode er synonymer», skrev den hellige Krysostomos. Kirken kan sies være «Guds flokks ‘samvandring’ på historiens veier mot møtet med Herren Kristus», sa pave Frans i sin tale ved femtiårsjubileet for opprettelsen av bispesynoden. Kristus er «Veien», og de kristne er «de som hører til Veien» (jf. Joh 14,6 og Apg 9,2). Synodalitet bør være Kirkens levemåte og væremåte; ved sin samvandring, som både er gave og oppgave, bør Kirken virkeliggjøre fellesskap, deltagelse og misjon.

Målet for synodevandringen

De foregående synodene tok opp temaer som nyevangelisering, familie, ungdom og Amazonas, mens denne synoden fokuserer på selve temaet synodalitet, leser vi i det såkalte vademekumet.

«Målet med denne synoden er, som Guds folk i dets helhet, å lytte til hva Den hellige ånd sier til Kirken. Det gjør vi ved sammen å lytte til Guds ord i Skriften og Kirkens levende tradisjon, ved å lytte til hverandre, spesielt til dem som står i utkanten, og ved å tyde tidenes tegn. For hele synodeprosessen tar sikte på å fremhjelpe en levende erfaring av åndelig skjelnen, deltagelse og medansvar, der et mangfold av gaver bringes sammen til gagn for Kirkens misjon i verden» (side 11).

De to dokumentene fra Synodesekretariatet

Synodesekretariatet har utarbeidet et forberedelsesdokument samt et vademekum, som er en håndbok som er ment å komme med litt mer praktisk hjelp.

Forberedelsesdokumentet byr blant annet på en beskrivelse av særtrekk ved nåtidens verden, teologisk hjelp, bibelske tanker og synodalitetsperspektiver. I begge dokumentene finner vi en liste på ti kjernespørsmål av typen: «Hvem er våre reisefeller?», «Hvem er det som ikke blir hørt?»

Programmet går over flere år

I programmet leser vi at den offisielle åpningen av synodevandringen finner sted i Roma lørdag 9. og søndag 10. oktober og i delkirkene søndag 17. oktober. Dermed starter den første av tre faser, nemlig delkirkefasen, som går fram til april 2022. Deretter vil Synodesekretariatet utarbeide et første arbeidsdokument (Instrumentum laboris). Andre fase er på kontinentalt nivå og vil gå fra september 2022 til mars 2023. Innen juni 2023 skal så Synodesekretariatet ha annet arbeidsdokument klart. Tredje fase er bispesynoden i oktober 2023 i Roma.

 

12 september 2021, 00:21