Sök

Fra et torg i Kabul 23. august 2021 Fra et torg i Kabul 23. august 2021  (AFP or licensors)

Paven oppfordrer til bønn og faste for Afghanistan

Det var etter angelusbønnen søndag 29. august at pave Frans kom med sin appell.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Kjære brødre og søstre, det er med stor bekymring jeg følger situasjonen i Afghanistan, og jeg tar del i lidelsene, både i lidelsene til dem som sørger over dem som mistet livet i selvmordsangrepene på torsdag og i lidelsene til dem som søker hjelp og beskyttelse. Jeg overgir de døde til den allmektige Guds barmhjertighet og takker dem som anstrenger seg for å hjelpe den hardt prøvede befolkningen, især kvinner og barn. Jeg ber alle fortsette å hjelpe de trengende og å be om at dialog og solidaritet kan føre til at det etableres en fredelig og broderlig sameksistens og gi grunn til håp for landets fremtid. I historiske øyeblikk som dette kan vi ikke forbli likegyldige, det lærer Kirkens historie oss. Som kristne forplikter denne situasjonen oss. Derfor retter jeg en appell til alle om å intensivere bønnen og å faste. Bønn og faste, bønn og faste. Nå er tiden for å gjøre dette. Jeg mener alvor: intensivere bønnen og faste, idet vi ber Herren om barmhjertighet og tilgivelse.

30 augusti 2021, 08:14