Sök

Trondheim: Askonsdagens mässa utomhus för fler mässdeltagare

Vad gör en biskop när han inte får släppa in sina troende i kyrkan? Han firar mässan utomhus. Det hände i Trondheim på Askonsdagen då biskop Erik Varden valde att fira mässan framför domkyrkan, för att fler troende skulle få möjlighet att delta, och inleda fastan med Askonsdagens liturgi.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

För första gången sedan mars förra året firades en mässa i Trondheim på onsdagskvällen med fler än tio mässdeltagare. I den kalla vinternatten samlades ett hundratal katoliker i staden på Johannes Paulus II torg framför domkyrkan vigd till St. Olav, för att delta i askonsdagens mässa, firad av biskop Erik Varden OCSO.

Att vara utomhus enda lösningen

Sedan den 12 mars förra året får kyrkan i Norge endast ta emot högst tio deltagare i mässor och andra kyrkliga verksamheter, för att minska smittspridningen av Covid-19. För att fler troende skulle kunna inleda fastan med mässan beslutade sig stadens biskop för att fira den utanför kyrkan, även om det var mitt i vintern.

Sankt Olavs domkyrka i Trondheim
Sankt Olavs domkyrka i Trondheim

- "Vi har levt ett slags fasta i nästan ett helt år", förklarar biskop Varden för Adresseavisen som rapporterade om den ovanliga händelsen. Han betonade att initiativet inte är en protest utan svaret på ett behov:

 ”Många tycker att restriktionerna är smärtsamma och frustrerande, samtidigt som man inser att de är nödvändiga och följer dem för att motarbeta pandemin. När kommunen gav grönt ljus för en utomhusmässa framför kyrkan kände jag en lättnad, eftersom de tio platserna hade bokats direkt, och många stod utan mässa.”

Ask och snö

Mässan på onsdagskvällen varade i en timme och i slutet när biskop Varden tackade folket för att ha kommit, rekommenderade han dem att "gå hem och dricka något varmt”.

Tillträdet till kyrktorget hade begränsats till hundra personer. Innan mässan började påminde biskopen om att hålla det föreskrivna avståndet. Facklorna, som man hade placerat i snön för att rama in området, bidrog även till att sprida ljus och värme, i den kalla vinternatten.

När biskop Varden inledde med askpåläggningsceremonin började det snöa, och medan han passerade från den ene troende till den andra för att strö aska på deras huvuden, föll snöflingor tyst över dem från himlen.

Gud är trofast

Trots kyla och mörker blev det en trösterik mässa för de samlade.  I sin predikan, som på grund av omständigheterna var mycket kort, talade Erik Varden om fastan som en pilgrimsfärd och påminde om att:

 ”Tillsammans kan vi återvända till Gud ... Vi gläder oss över att Gud inte ger upp om oss - även om vi är otrogna, så förblir Han trogen. Han ser vår goda viljas skott, även när det verkar fruset till is."

Biskop Erik Varden vid altaret som placerats i kyrkporten
Biskop Erik Varden vid altaret som placerats i kyrkporten

Antalet stiger från tio till hundra

Trondheim stift i centrala Norge har 16 000 medlemmar, som representerar 120 olika nationaliteter. Före den 12 mars förra året hade katedralen 1200-1500 deltagare i söndagsmässorna. Sen dess har gränsen för antalet mässdeltagare varit tio personer.

På fredagen informerade Norges regering att från och med den 23 februari kan man samlas upp till 100 personer i mässan, en nyhet som biskop Varden tog emot med glädje.

Vi vill vara tillsammans

”Det har varit ett förunderligt år”, säger  Erik Varden, som vigdes till biskop av Trondheim i början av oktober. ”Men livet består ju i stort sett av oförutsägbara saker. Det kan vara svårt, men de innebär även en möjlighet. Varje kris ger oss en möjlighet - den gör saker tydligare genom att skala bort det överflödiga"..."Vi har lärt oss vad det innebär att vara ett samhälle: att vi behöver varandra och vi vill vara tillsammans."

Utomhusmässa på Askonsdagen
Utomhusmässa på Askonsdagen

Biskop Varden är nöjd med det resultatet av Askonsdagens utomhusmässa. Inga fler är planerade, men om det skulle behövas utesluter han inte att fira mässan utomhus igen.

 

 

19 februari 2021, 21:49