Sök

«Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.» «Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.» 

Bønneuken for kristen enhet 2021

«Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt» er temaet for årets Bønneuke.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

En åttedagers reise

Årets tema, «Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt», er hentet fra Joh 15,1–17. I materialet til Bønneuken finnes blant annet en åttedagers åndelig reise (side 23–30). Hver dag settes fokus på forskjellige sider av temaet:

Mandag 18. januar: Kalt av Gud. «Dere har ikke utvalgt meg, jeg har utvalgt dere.»

Tirsdag 19. januar: Indre modning. «Bli i meg så blir jeg i dere.»

Onsdag 20. januar: Danne en kropp. «Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere.»

Torsdag 21. januar: Be sammen. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Jeg kaller dere venner.»

Fredag 22. januar: Forvandlet av Ordet. «Dere er alt rene på grunn av ordet …»

Lørdag 23. januar: Ta imot andre. «Gå og bær frukt, en frukt som varer.»

Søndag 24. januar: Vokse i enhet. «Jeg er vintreet, dere er greinene.»

Mandag 25. januar: Forsoning med skaperverket. «Så min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.»

Klosterfellesskapet i Grandchamp

I år er det klosterfellesskapet i Grandchamp i Sveits som har forberedt Bønneuken, i samarbeid med en internasjonal gruppe.

«Klosterfellesskapet i Grandchamp består av kvinner fra forskjellige kirkesamfunn og nasjonalitet. Fellesskapet ble opprettet i første halvdel av det 20. århundre, og det har helt fra begynnelsen hatt tette bånd til Taizé-fellesskapet og til Abbé Paul Couturier, som også hørte til i startfasen i Bønneuken for kristen enhet. I dag er det om lag femti søstre i kommuniteten. De ser det som sin oppgave å finne veier til forsoning mellom kristne, og mellom alle mennesker i respekt for hele skaperverket» (side 8, Bønneuken 2021).

Verdens største økumeniske markering

Bønneuken for kristen enhet er verdens største økumeniske markering, forteller generalsekretæren i Norges Kristne Råd. Bønneuken gjennomføres samtidig i omtrent 120 land, og arrangeres alltid fra 18. til 25. januar.


Paven vil delta i avslutningen

Bønneuken vil bli avsluttet med at paven deltar i vesper i Paulusbasilikaen i Roma mandag 25. januar.

Materialet til bønneuken på engelsk og flere andre språk

17 januari 2021, 14:35