Sök

Påven mötte seminarister under audiensen Påven mötte seminarister under audiensen   (Vatican Media)

Pavens Audiens: «gjør kjærligheten viral i troens lys»

Paven avslutter med denne audiensen sin serie av katekeser om pandemien i lyset av katolsk sosiallære.

Ann Jeanette Søndbø Ekberg - Vatikanstaten

Paven åpnet onsdagens audiens med å påminne om at vi de siste ukene har «reflektert sammen» over hvordan vi skal helbrede verden fra den lidelse pandemien har tydeliggjort.

Som Jesu disipler «tillater vi oss selv å bli ledet av tro, håp og barmhjertighet,» sa han, og oppfordret til å følge i Hans fotspor, hvor vi prioriterer de fattige, tenker på nytt om bruken av materielle goder og tar vare på vårt felles hjem.

Å kjenne igjen vår bror og søster

Paven fortsatte med å uttrykke sitt håp om at vi «fester blikket på Jesus,» Han som frelser og helbreder vår verden og tar vare på alle «uten forskjellsbehandling på grunnlag av rase, språk eller nasjon.» For å kunne gjøre dette, og følge i Hans fotspor, forklarte Paven, så må vi «kontemplere og virkelig sette pris skjønnheten til hvert menneske og hver skapning» – alle og alt unnfanget i Guds hjerte. På denne måten kan vi kjenne igjen Kristus i våre fattige og lidende brødre og søstre, vi kan møte dem og lytte til deres rop – og ropet som lyder som et ekko fra Jorden.

«Normaliteten»

Kjenner vi igjen Kristus kommer vi til å kunne gjenopprette samfunnet og motstå å vende tilbake til den så kalte «normaliteten,» sa Paven mens han videre forklarte hvordan den normaliteten vi en gang kjente var «syk i urettferdighet.» Pandemien har avslørt en rekke urettferdigheter for oss.

«Skal vi komme oss ut av pandemien må vi finne en kur ikke bare for koronaviruset, men også for det menneskelige og sosioøkonomiske viruset,» sa Paven.

Viral kjærlighet, globalisert håp

Avslutningsvis påpeker Pave Frans at «et rettferdig og likestilt samfunn er et sunnere samfunn» og at vi sammen kan jobbe mot det rike Jesus har innviet for oss: «et rike av lys midt i mørkeret, av rettferdighet midt i en rekke av skandaler, av glede midt i smerten, av helbredelse og frelse midt i sykdom og død.» La oss gjør kjærligheten «viral» og la oss globalisere «håpet i troens lys.»

 

 

01 oktober 2020, 21:38