Sök

Jomfru Marias rene hjerte Jomfru Marias rene hjerte 

Det lauretanske litani er blitt lengre

Pave Frans føyer tre påkallelser til det lauretanske litani: «Mater misericordiae», «Mater spei» and «Solacium migrantium», som betyr henholdsvis «barmhjertighetens mor», «håpets mor» og «migranters trøst».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Lørdag 20. juni, på minnedagen for jomfru Marias rene hjerte, kunngjorde Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen ved kardinal Sarah og erkebiskop Roche nyheten med et brev til bispekonferansenes formenn. De skriver at i sin vandring mot himmelen «overgir Kirken seg til henne som trodde på Herrens ord. Fra evangeliet vet vi jo at Jesu disipler helt fra begynnelsen av lærte å lovprise henne som ‘velsignet blant kvinner’ og regne med hennes moderlige forbønn.» Gjennom århundrene er Maria blitt påkalt med utallige titler. Også nå, i denne tiden preget av «usikkerhet og forvirring», føler Guds folk sterkt behov for påkalle hennes hjelp. Pave Frans ønsker derfor å føye tre påkallelser til det lauretanske litani.

«Mater misericordiae» skal inn etter «Mater Ecclesiae» (Kirkens mor), «Mater spei» etter «Mater divinae gratiae» (Du nådens mor) og «Solacium migrantium» etter «Refugium peccatorum» (Du synderes tilflukt). Dermed blir det lauretanske litani nå slik (kilder: En liten katolsk bønnebok og St. Olav katolske domkirkemenighet):

Herre, miskunn deg     Herre, miskunn deg
Kristus, miskunn deg     Kristus, miskunn deg
Herre, miskunn deg     Herre, miskunn deg
Kristus, hør oss     Kristus, bønnhør oss

Gud Fader i himmelen     Miskunn deg over oss
Gud Sønn, verdens Frelser     Miskunn deg over oss
Gud Hellige Ånd     Miskunn deg over oss
Hellige Treenighet, én Gud     Miskunn deg over oss

Hellige Maria     Be for oss
Hellige Guds mor     Be for oss
Hellige jomfru     Be for oss
Kristi mor     Be for oss
Kirkens mor     Be for oss
Du barmhjertighetens mor     Be for oss
Du nådens mor     Be for oss
Du håpets mor     Be for oss
Du renhetens mor     Be for oss
Du kyskhetens mor     Be for oss
Du jomfruelige mor     Be for oss
Du uplettede mor     Be for oss
Du elskelige mor     Be for oss
Du herlige mor     Be for oss
Du rådvishetens mor     Be for oss
Du Skaperens mor     Be for oss
Du Frelserens mor     Be for oss
Du viseste jomfru     Be for oss
Du ærverdigste jomfru     Be for oss
Du høyt lovpriste jomfru     Be for oss
Du mektige jomfru     Be for oss
Du milde jomfru     Be for oss
Du trofaste jomfru     Be for oss
Rettferdighetens speil     Be for oss
Visdommens trone     Be for oss
Vår gledes grunn     Be for oss
Åndens gjemme     Be for oss
Dyrebare vase     Be for oss
Hengivenhetens kalk     Be for oss
Du mystiske rose     Be for oss
Du Davids tårn     Be for oss
Du elfenbenstårn     Be for oss
Du gyldne hus     Be for oss
Du paktens ark     Be for oss
Du himmelens port     Be for oss
Du morgenstjerne     Be for oss
Du frelse for syke     Be for oss
Du synderes tilflukt     Be for oss
Du migranters trøst     Be for oss
Du sorgfulles trøster     Be for oss
Du kristnes hjelper     Be for oss
Englenes dronning     Be for oss
Patriarkenes dronning     Be for oss
Profetenes dronning     Be for oss
Apostlenes dronning     Be for oss
Martyrenes dronning     Be for oss
Bekjennernes dronning     Be for oss
Jomfruenes dronning     Be for oss
Alle helliges dronning     Be for oss
Du dronning unnfanget uten synd     Be for oss
Du dronning opptatt i himmelen     Be for oss
Du dronning av den hellige rosenkrans     Be for oss
Du fredens dronning     Be for oss

Guds Lam, som tar bort verdens synder     Skån oss, Herre
Guds Lam, som tar bort verdens synder     Bønnhør oss, Herre
Guds Lam, som tar bort verdens synder     Miskunn deg over oss

Be for oss, Guds hellige mor      At vi må bli verdige til Kristi løfter
La oss be:
Gud, du leser våre tanker og kjenner våre ønsker,
rens vår vilje i den hellige Ånds ild,
så vi kan elske deg og prise deg av hele vårt hjerte.
Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

22 juni 2020, 19:24