Sök

Pave Frans med monstrans Pave Frans med monstrans  

Ekstraordinær Urbi et orbi

Fredag 27. mars kl. 18 vil pave Frans gi en eukaristisk Urbi et orbi-velsignelse.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Rett etter gårsdagens angelusbønn innbød paven alle kristne over hele verden til å be Fadervår sammen onsdag 25. mars kl. 12. Han avsluttet med følgende ord: «Må Herren, på denne dagen, da mange kristne minnes budskapet til Maria, om Ordets inkarnasjon, høre den enstemmige bønnen fra hans disipler, som nå forbereder seg til å feire den oppstandne Kristi seier

Eukaristisk Urbi et orbi-velsignelse

Deretter kunngjorde paven sin spesielle plan for fredag 27. mars: «I samme øyemed vil jeg fredag 27. mars kl. 18 føre forsetet under en bønnestund rett utenfor Peterskirken [på Peterskirkens sagrato]. Petersplassen vil være tom. Jeg inviterer alle til å delta åndelig via massemedia. Vi vil lytte til Guds ord, bære frem vår bønn og tilbe Det hellige sakrament. Til slutt vil jeg gi Urbi et orbi-velsignelsen med Det hellige sakrament. Denne velsignelsen vil være forbundet med muligheten til å motta fullstendig avlat».

Mer om fullstendig avlat

I en pressemelding forklarte Den hellige stols pressekontor samme dag at «til alle dem som deltar via massemedia i denne bønnestunden vil det bli gitt fullstendig avlat i overensstemmelse med bestemmelsene i det nye dekretet fra Det apostoliske pønitentiari». Og storpønitentiar Piacenza har forklart dette dekretet i et intervju.

For øvrig kan man lese om skriftemålssakramentet i Den katolske kirkes katekisme. Et sitat: «Når anger springer ut av kjærlighet til Gud som elskes fremfor alt annet, kalles den ‘fullkommen’ (kjærlighetsruelse, contritio). Slik anger sletter ut mindre alvorlige synder; den oppnår også tilgivelse for dødssynder dersom den innbærer det faste forsett å søke det sakramentale skriftemål så snart dette er mulig.» (1452).

23 mars 2020, 11:31