Sök

Amazonas Amazonas  (AFP or licensors)

Kort om Querida Amazonia

Onsdag 12. februar offentliggjorde pave Frans den apostoliske formaningen «Querida Amazonia», det vil si «elskede Amazonas». Den ble utgitt i kjølvannet av høstens Amazonassynode.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Med denne formaningen ønsker paven å uttrykke «de resonanser» som oppstod i ham under Amazonassynoden. Hans refleksjoner er ment å være retningsgivende på veien videre fremover. Han ønsker ikke å erstatte sluttdokumentet fra synoden, «Amazonas: nye veier for Kirken og for en helhetlig økologi», og heller ikke gjenta det, men å gi det en offisiell presentasjon og oppfordre oss alle til å lese det.

Fire drømmer for Amazonas

Paven har fire store drømmer for Amazonas – for menneskene, kulturen, naturen og Kirken (5.–7.). Disse fire drømmene blir utdypet i formaningens fire kapitler.

1. En sosial drøm (8.–27.) Paven drømmer om et Amazonas som kjemper for rettighetene til fattige, urfolk og alle som nå kommer sist, et Amazonas der deres stemme blir hørt og deres verdighet fremmet

2. En kulturell drøm (28.– 40). Paven drømmer om et Amazonas som forsvarer sin karakteristiske kulturelle rikdom, der vår mangfoldige menneskelige skjønnhet skinner igjennom.

3. En økologisk drøm (41.–60). Paven drømmer om et Amazonas som brenner for å ta vare på sin overveldende naturskjønnhet, på det overdådige liv i elver og skoger.

4. En kirkelig drøm (61.–110). Paven drømmer om kristne fellesskap i stand til å engasjere seg i Amazonas og inkarnere seg der, slik at Kirken tilføres nye ansikter med trekk preget av Amazonas.

 

Med sine drømmer tegner paven opp en horisont, som det så er om å gjøre å bevege seg mot. «Etter å ha delt noen drømmer, oppfordrer jeg alle til å gå videre, på konkrete veier som gjør det mulig å endre virkeligheten i Amazonas-regionen og befri den fra dens onder» (111).

***

Les også:

En kort oppsummering av Querida Amazonia på signum.se
En oppsummering av Amazonassynodens sluttdokument av Niels Messerschmidt

13 februari 2020, 09:37