Sök

Paul Richard Gallagher og Wang Yi i München Paul Richard Gallagher og Wang Yi i München 

Kina og Den hellige stol: møte mellom utenriksministrene

For første gang på sytti år har Kinas utenriksminister møtt Vatikanets «utenriksminister».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Wang Yi, kinesisk utenriksminister og statsråd, og Paul Richard Gallagher, sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjoner med statene møtte hverandre på den internasjonale sikkerhetskonferansen i München.

Ifølge pressemeldingen fra Den hellige stol ble den foreløpige avtalen om biskopsutnevnelser, av 22. september 2018, fremhevet som viktig, og det ble ytret ønske om fortsatt bilateral, institusjonell dialog. Det ble uttrykt tilfredshet med tiltakene i kampen mot koronaviruset, og også solidaritet. Det ble ytret ønske om mer internasjonalt samarbeid, for å fremme sameksistens og fred i verden, og det ble utvekslet synspunkter på interkulturell dialog og menneskerettigheter.

Les om hvordan møtet er blitt omtalt i kinesiske presse.

17 februari 2020, 09:07