Sök

Statssekretær Pietro Parolin under COP 25 Statssekretær Pietro Parolin under COP 25 

Pave Frans’ budskap til COP 25

I sitt budskap etterlyser pave Frans politisk vilje til å håndtere klimaendringene for alvor. Fortsatt er det «langt fra ord til konkret handling», mener han.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved åpningen av FNs klimatoppmøte COP 25 i Madrid mandag 2. desember ble pavens budskap i anledning toppmøtet lest opp av statssekretær Pietro Parolin.

Det er gått fire år siden Paris-avtalen og siden pave Frans’ utga Laudato si' om omsorgen for vårt felles hjem.

Ferske vitenskapelige rapporter fra IPCC og andre forteller oss at det fortsatt er mulig å begrense den globale oppvarmingen, skriver paven. Men vi vet også at det haster og at det har gått for tregt hittil.

«Vi må spørre oss selv om det virkelig finnes politisk vilje til ærlig, ansvarsbevisst og modig å sette av større menneskelige, finansielle og teknologiske ressurser til å dempe klimaendringenes negative virkninger, og dessuten til å hjelpe de fattigste og mest sårbare befolkningene, som er de som blir hardest rammet av endringene.»

Vår politiske vilje må settes inn på å investere på de områder som virkelig sikrer betingelsene for et menneskeverdig liv på en «sunn» planet, både i dag og i morgen.

Paven ber oss gi de som kommer etter oss muligheten til å huske vår generasjon som den som handlet ut fra «den grunnleggende nødvendigheten av å samarbeide for å kunne ta vare på og drive frem vårt felles hjem. Må vi gi den neste generasjonen konkrete grunner til å håpe, og må vi arbeide for en god og verdig fremtid!»

***

UN Climate Change Conference COP 25

05 december 2019, 10:01