Sök

Olavsalteret 16. oktober 2019 Olavsalteret 16. oktober 2019 

Festmessen i Roma på dagen for Olav den helliges omvendelse

Onsdag 16. oktober ble det feiret festmesse i kirken San Carlo al Corso. Dermed er årets Olavsfestdager i Roma i gang.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Olavsalteret i Roma befinner seg i et sidekapell i kirken San Carlo al Corso. Det feires messe ved alteret i adventstiden (søndag 15. desember i år) og på 17. mai.

Til messen den 16. oktober er kirken gjerne så full at hovedalteret må tas i bruk. Slik var det også i år. Biskop Eidsvig celebrerte, og p. Josef Ottersen holdt preken. Messen hadde også et økumenisk aspekt: Biskop Ole Christian Kvarme og andre lutheranere deltok. Franz Schuberts Messe i G-dur ble fremført av domorganist Otto Christian Odland og St. Olav domkor med domkantor Vegar Sandholt som dirigent.

Olav  midt i misjonsmåneden oktober

Siden år 2007 feires Olav den helliges omvendelse den 16. oktober, i Oslo katolske bispedømme som valgfri minnedag, og ved Olavsalteret i Roma som fest.

I år falt dagen midt i den ekstraordinære misjonsmåneden og bare fire dager før Verdensmisjonsdagen 2019. Det gir grunn til å minne om at ved innføringen av minnedagen ba biskop Eidsvig oss rette fokuset på omvendelse og misjonering, som var så viktig i Olavs liv. Biskopen skrev: «Olavs omvendelse var en omvendelse som dypt og inderlig tok misjonsbefalingens oppfordring om å gi troen videre på alvor. Omvendelse og dåp i den kristne tro skal ikke lede oss inn i oss selv, men føre oss ut i verden, hver i henhold til sitt liv og kall, og la alle mennesker få høre det glade budskap, nemlig at Herren er oppstanden. Olavs omvendelse viser vei, og lesningene i minnedagsmessen peker mot dette. Den første lesning understreker de troendes kamp for evangeliets utbredelse og Guds hjelp i dette, og misjonsbefalingen leses som Evangelium for å minne oss om hele Kirkens ansvar for å 'gjøre alle folkeslag til disipler'.»

Messen og intervju med seminarist Mathias Ledum

Se også:
To biskoper åpnet Olavsfestdagene i Roma
Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma med program for Olavsfestdagene

17 oktober 2019, 11:26