Sök

Døren er krevende Døren er krevende  (© Vatican News)

Angelus: Den trange døren

«For å bli frelst må man elske Gud og sin neste, og det er ikke bekvemt! Døren er ‘trang’ fordi den er krevende.»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 25. august var evangelieteksten:

På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’[…]» (Les resten av Luk 13,22–30 i Bibel 2011)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

Bruk tiden godt

Kjære brødre og søstre, god dag!

Dagens evangelietekst (jf. Luk 13,22–30) presenterer oss for Jesus som drar fra fra by til by og fra landsby til landsby og underviser. Han er på vei til Jerusalem, og han vet at der skal han dø på korset, for å frelse oss alle. Under disse omstendigheten er det en som spør ham: «Herre, er det få som blir frelst?» (vers 23). Spørsmålet – hvor mange blir frelst, hvor mange ikke – var omdiskutert på den tiden, og det fantes ulike måter å tolke Skriften på når det gjaldt dette, alt ettersom hvilke tekster man valgte ut. Men Jesus endevender spørsmålet – som er mer opptatt av antallet, «er det få? …» – og plasserer i stedet svaret på ansvarlighetsplanet, og oppfordrer oss til å gjøre god bruk av tiden nå: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det» (vers 24).

Kjærlighet er anstrengende

Med disse ordene gjør Jesus det klart at det ikke er et spørsmål om antall. Det finnes ikke «kvotebegrensning» i paradiset! Men det dreier seg om allerede nå å gå igjennom den rette passasjen. Den rette passasjen er for alle, men den er trang. Det er dette som er problemet. Jesus vil ikke narre oss og si: «Ja, bare slapp av, det er en enkel sak, det finnes en fin motorvei, og i enden av den en stor port …». Det sier han ikke: Han snakker om en dør som er trang. Han sier hvordan det virkelig har seg: Passasjen er trang. Hvordan det? I den betydning at for å bli frelst må man elske Gud og sin neste, og det er ikke bekvemt! Døren er «trang» fordi den er krevende. Kjærligheten er alltid krevende. Kjærligheten krever innsats, eller snarere «anstrengelser», altså en bestemt og utholdende vilje til å leve etter evangeliet. Den hellige Paulus kaller dette «troens gode strid» (1 Tim 6,12). For å elske Gud og ens neste er det nødvendig å anstrenge seg hver dag, og hele dagen.

Ydmykhet og godhet og tro omsatt i gjerninger

Og for å forklare seg bedre forteller Jesus en lignelse. Det finnes en husherre, og han representerer Herren. Huset hans symboliserer det evige liv, altså frelsen. Og her har vi igjen bildet av døren. Jesus sier: «Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’» (vers 25). Da vil disse menneskene prøve å bli gjenkjent, de vil minne husherren om at «Jeg spiste sammen med deg, jeg drakk sammen med deg … Jeg lyttet til dine råd, til din lære i offentligheten …» (jf. vers 26); «jeg var stede på den konferansen som du holdt …». Men Herren vil da gjenta at han ikke kjenner dem, og han vil si at de er slike «som gjør urett». Her er problemet! Herren vil ikke gjenkjenne oss på våre titler – «Hør, Herre, jeg var med i den og den foreningen, at jeg var venn med den og den monsignoren, kardinalen, presten …». – Nei, titler teller ikke. Herren vil gjenkjenne oss bare hvis vi har levd i ydmykhet og godhet, i tro omsatt i gjerninger.

Hold deg til Jesus

For oss kristne betyr det at vi er kalt til å få i stand et virkelig fellesskap med Jesus – til å be, gå i kirken, oppsøke sakramentene og nære oss av hans ord. Dette bevarer oss i troen, nærer vårt håp, og vekker til live kjærligheten. Og slik, med Guds nåde, kan vi og må vi bruke vårt liv til beste for våre søsken og kjempe mot alle slags onder og former for urettferdighet.

Himmelens port

Må jomfru Maria hjelpe oss med dette. Hun gikk gjennom den trange døren, som er Jesus. Hun tok imot ham av hele sitt hjerte og fulgte ham hver eneste dag av hans liv, selv når hun ikke forstod, selv når et sverd gikk gjennom hennes sjel. Derfor påkaller vi henne som «Himmelens port» – Maria, Himmelens port – en port helt etter Jesu mønster: Guds hjertedør, et krevende hjerte, men åpent for alle.

***

Etter angelusbønnen ba paven Gud om at brannene i Amazonas må bli slukket snarest mulig.

***

Les også: Hellige tegn: Døren

26 augusti 2019, 09:10