Sök

Fatima Ibrahim Hadi, 12 år og 10 kg, på klinikk i Hajjah i Yemen Fatima Ibrahim Hadi, 12 år og 10 kg, på klinikk i Hajjah i Yemen 

Rapport om matsikkerhet og ernæring

«Menneskeheten har ikke i tilstrekkelig grad gjort sin plikt mot de fattigeste av sine søsken», kommenterer msgr. Fernando Chica Arellano, permanent observatør til flere FN-organisasjoner.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Denne uken presenterte FN-organisasjonene FAO, UNICEF, WHO, WFP og IFAD en rapport om matsikkerhet og ernæring i verden: «State of food security and nutrition in the world 2019».

Blant FNs bærekraftsmål er å utrydde sult («null sult») innen år 2030. I årtier, helt fram til 2015, sank faktisk underernæringen i verden. Men de siste tre – fire årene er den økt, blant annet i Afrika. I 2015 var 10,6 prosent av verdens befolkning underernært. I 2016 var det 10,7 prosent. I 2017 og 2018 var det 10,8 prosent. Det tilsvarte 821 millioner mennesker i 2018.

I rapporten blir kronisk sult også målt på en litt annen måte: som matusikkerhet. 9,2 prosent, altså 700 millioner mennesker, opplevde alvorlig matusikkerhet i 2018. De altså hadde svært liten tilgang til mat.

I tillegg kommer ytterlige 17,2 prosent, altså 1,3 milliarder mennesker, som opplevde moderat matusikkerhet i 2018. De hadde ikke fast tilgang til tilstrekkelig og næringsrik mat.

Sammenlagt gir dette 26,4 prosent mennesker, i alt 2 milliarder mennesker.

«Rapporten sier oss at menneskene bak disse tallene ikke har det godt nå og kan heller ikke se fram mot en lysere fremtid», sier msgr. Arellano i et intervju med Vatican news. «Det internasjonale samfunnet burde virkelig gjøre mer. Det mangler vilje, særlig vilje til å fjerne de årsakene som mennesket står bak, så som konfliktene, den økonomiske krisen og klimaendringene».

Les også:
http://www.nullsult.no/
«Over halvparten av de 821 millioner menneskene som sulter verden over i dag er barn.»
Caritas Norges årsrapport 2018: – Vi gjør nestekjærlighet om til handling

18 juli 2019, 17:10