Sök

Pave Frans i Porziuncola i basilikaen Santa Maria degli angeli i Assisi Pave Frans i Porziuncola i basilikaen Santa Maria degli angeli i Assisi 

«The Economy of Francesco»

Pave Frans inviterer unge økonomer og gründere fra hele verden til Assisi på et arrangement i mars 2020 om «en økonomi som bringer liv og ikke død; som er inkluderende og ikke ekskluderende; som humaniserer og ikke avhumaniserer; som tar seg av skaperverket og ikke plyndrer det».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Her følger en oversettelse av den hellige far Frans’ brev i anledning arrangementet «The Economy of Francesco»:

Til alle unge økonomer og gründere over hele verden

Kjære venner,

Med dette brevet innbyr jeg dere til å delta i et initiativ, som ligger meg sterkt på hjertet: et arrangement som vil tillate meg å møte unge mennesker som tar til å studere og anvende en annen type økonomi: En økonomi som bringer liv og ikke død; som er inkluderende og ikke ekskluderende; som humaniserer og ikke avhumaniserer; som tar seg av skaperverket og ikke plyndrer det. Et arrangement som kan hjelpe oss å møtes og bli kjent med hverandre, og som kan lede til en «pakt» for å endre dagens økonomi og gi en sjel til morgendagens økonomi.

Ja, det er nødvendig å «gjenopplive» økonomien! Og hvilken by er vel bedre egnet til dette enn Assisi, som i århundrer har stått for en brorskapets humanisme? Den hellige Johannes Paul II valgte denne byen som ikon for en fredskultur; jeg tror stedet også kan være til inspirasjon for en ny økonomi. Det var jo her Frans avkledde seg all verdslighet og valgte Gud som ledestjerne for sitt liv. Han valgte å gjøre seg fattig med de fattige og bli en universell bror. Hans valg medførte også en visjon av økonomi, og denne visjonen er stadig høyaktuell. Den kan gi håp til vår fremtid og gagne ikke bare de fattige, men hele menneskeheten. Og denne visjonen er også nødvendig for hele planetens skjebne, for vårt felles hjem, «vår søster moder jord», slik Frans sier i Solsangen.

I encykliaen Laudato si' fremhevet jeg at i bunn og grunn henger alt sammen med alt, i dag mer enn noensinne, og at vern av miljøet ikke kan adskilles fra rettferdighet overfor fattige og løsning av verdensøkonomiens strukturelle problemer. Vi må derfor korrigere vekstmodeller som synes uegnede til å garantere respekt for miljøet, verdsettelse av liv, familieomsorg, sosial likhet, arbeideres verdighet og fremtidige generasjoners rettigheter. Dessverre er det fortsatt intet gehør for appellen om å ta problemenes alvor innover oss og fremfor alt om å iverksette en ny økonomisk modell, frukten av en fellesskapskultur basert på brorskap og likhet.

Frans av Assisi er kroneksemplet på omsorg for svake og på helhetlig økologi.

Jeg kommer i hu den korsfestedes ord til ham i den lille San Damiano-kirken: «Frans, gå og sett i stand mitt hus; det forfaller, som du kan se». Det huset, som trenger reparasjon, angår oss alle. Det angår Kirken, samfunnet, hjertet til hver og en av oss. Det angår stadig mer også miljøet. For å lege dets sår og sikre det en verdig fremtid trenger miljøet trenger sårt til en sunn økonomi og en bærekraftig utvikling.

Dette haster, og vi er derfor alle, uten unntak, kalt til å overveie våre tankemønstre og moralbegreper og bringe dem mer i samklang med Guds bud og med vårt felles beste. Men det er særlig dere unge jeg ønsker å innby, for deres lengsel etter en vakrere og mer gledelig fremtid gjør dere allerede nå til et profetisk tegn for en menneske- og miljøorientert økonomi.

 

Kjære unge, jeg vet at deres hjerte er i stand høre de stadig mer urovekkende skrikene fra jorden og dens fattige, som søker hjelp og ansvar, altså noen som vil «svare» og ikke vende seg bort. Om dere lytter til deres hjerte, vil dere føle at dere bærer på en modig kultur og vil da ikke være redde for å ta sjanser og være med på å bygge et nytt samfunn. Den oppstande Jesus er vår styrke! Som jeg sa i Panama og også skrev i den postsynodale formaningen Christus vivit: «Vær så snill, ikke overlat det til andre å forandre verden! Det er dere som holder fremtiden i hendene. Gjennom dere trer fremtiden inn i verden. Jeg ber dere også om å være hovedaktører i forandringen. […] Jeg ber dere om å bygge fremtiden, om å arbeide for en bedre verden» (paragraf 174).

Deres universiteter, foretak og organisasjoner er «håpets byggeplasser» når det gjelder å skape en ny forståelse av økonomi og fremskritt, å bekjempe bruk-og-kast-mentalitet, å gi stemme til de som ingen stemme har, å foreslå nye livsstiler. Først når det ikke finnes ett eneste offer for vårt økonomi- og sosialsystem og ikke ett eneste menneske settes til side, vil vi kunne feire festen for universelt brorskap.

Derfor ønsker jeg å møte dere i Assisi: for gjennom en felles «pakt» sammen å fremme en global forandringsprosess, der mennesker med felles målsetting – ikke bare de med troens gave, men alle mennesker av god vilje, uansett tro og nasjonalitet – vil kunne se seg forenet av et brorskapsideal som vier fremfor alt fattige og marginaliserte mennesker oppmerksomhet. Jeg innbyr hver av dere til å delta aktivt i denne pakten og ta ansvar i et individuelt og kollektivt engasjement. Sammen kan vi dyrke drømmen om en ny humanisme, som svarer til menneskets forventninger og til Guds plan.

Navnet på dette arrangementet – «The Economy of Francesco» – viser tydelig til Assisis helgen [Frans = Francesco] og til evangeliet, som han også på det økonomiske og sosiale nivå levde helt konsekvent etter. Han gir oss et ideal, og på sett og vis et program. For meg, som har tatt hans navn, er han en stadig inspirasjonskilde.

Sammen med dere, og for dere, vil jeg appellere til noen av våre beste økonomer. Jeg vil også appellere til enkelte gründere som er engasjert på verdensnivå med å drive frem en økonomi i overensstemmelse med dette idealbildet. Jeg har tillit til at de vil svare. Og jeg har fremfor alt tillit til dere unge, som er i stand til å drømme og står klare til, med Guds hjelp, å bygge en mer rettferdig og vakker verden.

Arrangementet vil finne sted fra 26. til 28. mars 2020. Det er åtte hundre år siden Frans foretok sin profetiske avkledning og ble mottatt av biskop Guido av Assisi; sammen med dagens biskop av Assisi regner jeg med å kunne motta dere. Jeg venter dere, og allerede nå sender jeg dere min hilsen og velsigner dere. Og vær så snill, ikke glem å be for meg.

Fra Vatikanet, 1. mai 2019
Minnedagen for den hellige Josef håndverkeren
Frans

***

Nettsted for arrangementet: https://www.francescoeconomy.org/

16 maj 2019, 11:18