Sök

«Den hellige Tomas' vantro» (Caravaggio) «Den hellige Tomas' vantro» (Caravaggio) 

Regina caeli: Jesu sår

«Jesu sår er en skatt: Fra dem strømmer det ut barmhjertighet. La oss være modige og røre ved hans sår.»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Den guddommelige barmhjertighets søndag, i år søndag 28. april, hører vi om da Jesus viste seg for disiplene, både påskedag og åtte dager senere:

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» … (Les resten av Joh 20,19–31 i Bibel 2011)

Her følger det paven sa før regina-caeli-bønnen, med i tillegg overskrifter:

Jesu tre gaver: fred, glede og apostolisk sendelse

Dagens evangelietekst (jf. Joh 20,19–31) forteller at påskedag kveld viser Jesus seg for disiplene i nattverdssalen [rommet ovenpå i Luk 22,12]. Han har med seg tre gaver: fred, glede og den apostoliske sendelse.

Fred

Hans første ord er: «Fred være med dere» (vers 21). Den oppstandne bringer ekte fred, for ved sitt korsoffer virkeliggjorde han forsoningen mellom Gud og menneskeheten, og overvant synden og døden. Dette er freden. Hans disipler var de første til å trenge denne freden, for etter at Mesteren var blitt tatt til fange og dømt til døden, var de falt i forvirring og frykt. Jesus viser seg levende midt iblant dem, og ved å vise dem sårene i sitt herlighetsfylte legeme – Jesus hadde villet beholde sine sår –,  gir han dem fred, som en frukt av hans seier.

Åtte dager etter påskedag: Tomas

Men den kvelden var ikke apostolen Tomas der. Da han blir fortalt om det usedvanlige som er hendt, tror han ikke de andre apostolene på deres ord og forlanger å undersøke selv om det er sant som de sier. Åtte dager senere, altså som i dag, viser Jesus seg igjen: Jesus kommer Tomas’ vantro i møte; han oppfordrer ham til å røre ved sårene. De er kilden til freden, for de er tegn på Jesu enorme kjærlighet, som har overvunnet menneskets fiender: synden, døden. Han ber ham røre ved sårene. Vi kan lære noe her, det er som om Jesus sier til oss alle: «Om du ikke har fred, så rør ved mine sår».

Jesu sår

Å røre ved Jesu sår, som er de mange problemer, vanskeligheter, forfølgelser, sykdommer, alt det som får folk til å lide. Har du ikke fred? Gå og besøk noen som er et symbol på Jesu sår. Rør ved Jesu sår. Fra de sårene strømmer barmhjertigheten fram. Det er derfor vi feirer den guddommelige barmhjertighets søndag i dag. Det var en helgen [muligens Bernard av Clairvaux] som sa at Jesu kropp på korset var som en skinnsekk full av barmhjertighet; gjennom sårene når hans barmhjertighet fram til oss alle. Vi trenger alle sammen barmhjertighet, det vet vi godt. La oss nærme oss Jesus og røre ved hans sår i våre lidende søsken. Jesu sår er en skatt: Fra dem strømmer det ut barmhjertighet. La oss være modige og røre ved hans sår. Med sine sår står han framfor Faderen, han viser dem til Faderen; det er som han sier: «Far, dette er prisen, disse sårene er det jeg betalte for mine søsken». Jesus går i forbønn for oss hos Far. Hvis vi nærmer oss ham, gir han oss barmhjertighet, og går i forbønn for oss. Ikke glem Jesu sår.

Glede

Den andre gaven som den oppstandne Jesus har med til disiplene er glede. Evangelisten skriver at «disiplene ble glade da de så Herren» (vers 20). Og i Lukas’ versjon er det også et vers som sier at de i sin glede ikke kunne tro (jf. Luk 24,41). Når det skjer noe utrolig, noe fint, sier også vi «jeg tror ikke mine egne øyne, det kan ikke være sant!» Slik hadde disiplene det, i sin glede kunne de ennå ikke tro. Dette er den glede som Jesus bringer oss. Om du er lei deg, om du ikke har fred, så se på den korsfestede Jesus, se på den oppstandne Jesus, se på hans sår og ta imot gleden.

Sendelsen

I tillegg til fred og glede bringer Jesus disiplene også sendelsen i gave. Han sier til dem: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (vers 21). Jesu oppstandelse er begynnelsen på en ny kjærlighetsprosess, som er i stand til å forvandle verden ved Den hellige ånds nærvær.

La oss nærme oss Jesus

I dag, på andre søndag i påsketiden, er vi invitert til å nærme oss Jesus i tro, til å åpne vårt hjerte for fred, glede og sendelse. Men la oss ikke glemme Jesu sår, for derfra kommer freden, gleden og nødvendig styrke til sendelsen. La oss betro våre bønner til jomfru Maria, dronningen over himmel og jord; la oss be henne gå i moderlig forbønn for oss.

***

Etter å ha bedt Regina caeli, ba paven om bønn for flyktninger i interneringsleirer i Libya. Han appellerte om at særlig kvinner, barn og syke snarest mulig bli evakuert med humanitære korridorer.

Han ba også om bønn og hjelp til de som er rammet av oversvømmelsene i Sørlige Afrika.

 

 

29 april 2019, 09:05