Sök

«Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. 

Peters fiskefangst. Angelus

«Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann», sa Peter liggende ved føttene til sin Herre. «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker», svarte Jesus. Vår synd og utilstrekkelighet er ikke noe problem når vi stoler på ham.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 10. februar hørte vi Lukas’ fortelling om fiskeren Simons kall til å «fange mennesker»:

[…] Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» […] (Luk 5,1–11 i Bibel 2011)

Her følger det paven sa før angelusbønnen:

«Legg ut på dypet og sett garn til fangst». Peters kall.

I dagens evangelium har vi Lukas’ fortelling om den hellige Peters kall. Han het Simon, som vi vet, og var fisker. Jesus ser ham ved bredden av Galileasjøen, der han ordner med nettene, sammen med andre fiskere. Han later til å være sliten og skuffet, for de hadde ikke fått fisk den natten. Og Jesus gjør noe uventet, noe som overrasker ham: Han stiger opp i båten hans og ber ham  legge litt ut fra land, for han vil tale til folk derfra – det var mye folk der. Jesus setter seg opp i båten og underviser folkemengden, som er på land. Hans ord gjør også Simons hjerte tillitsfullt igjen. Og da gjør Jesus enda et overraskende  «trekk», han sier: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst» (vers 4).

«På ditt ord vil jeg sette garn». Troens svar.

Simon svarer først med en innvending: «Vi har strevd hele natten og ikke fått noe». Og som en erfaren fisker hadde han kunnet legge til: «Om vi ikke har fått noe om natten, får vi i hvert fall ikke noe om dagen». Men inspirert av Jesu nærvær og opplyst av hans ord, sier han: «Men på ditt ord vil jeg sette garn» (vers 5). Slik svarer troen, slik er også vi kalt til å svare; det er den villige grunnholdningen som Herren ønsker av alle sine disipler, særlig av de som har ansvarsfulle oppgaver i Kirken. Og Peters tillitsfulle lydighet gir et underfullt resultat: «Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne» (vers 6).

Legg ut på menneskehetens åpne hav med Jesus ombord

Det er en mirakuløst fangst, et tegn på kraften i Jesu ord: Når vi går gavmildt inn i hans tjeneste, gjør han store ting i oss. Det gjør han i hver av oss: Han ber oss ta imot ham i vårt livs båt, å legge ut på nytt med ham ombord og krysse et nytt hav, et hav som vil vise seg å være fullt av overraskelser. Han inviterer oss til å legge ut på menneskehetens åpne hav og vitne om godhet og barmhjertighet, og dette gir ny mening til vårt liv, som ofte risikerer å klappe sammen og bli grunt. Den guddommelige Mesterens kall kan få oss til å stusse og nøle, vi kan være fristet til å avvise det på grunn av vår utilstrekkelighet. Etter den utrolige fangsten sa også Peter: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann» (vers 8). – Det er en ydmyk og vakker bønn: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann» – Men det sa han ligggende ved føttene til den mannen som han nå anerkjenner som «Herre». Og Jesus oppmuntrer ham ved å si: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker» (vers 10), for hvis vi stoler på Gud, så befrir han oss fra vår synd og åpner en ny horisont foran oss: å medvirke i hans sendelse.

Det største underet

Det største underet som Jesus gjorde for Simon og de andre skuffede og slitne fiskerne var ikke å fylle garnet med fisk, men å hjelpe dem over den skuffelse og motløshet som frister når ting går på tverke. Han åpnet dem for å bli budbærere og vitner for hans ord og for Guds rike. Og disiplenes svarte umiddelbart og med hele seg: «Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham» (vers 11).

Bønn

Må jomfru Maria, forbilde på umiddelbar tilslutning til Guds vilje hjelpe oss å føle oss tiltrukket av Herrens kall, og gjøre oss villige til å samarbeide med ham for å spre hans frelsesord overalt.

***

Etter angelusbønnen oppfordret paven til bønn og handling mot menneskehandel. Nå i februar ber vi om at «ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og vold må bli tatt sjenerøst imot».

 

11 februari 2019, 09:22