Sök

Mor Teresa ga som gave det hun fikk som gave. Mor Teresa ga som gave det hun fikk som gave.  (2011 Gamma-Rapho)

Pavens budskap til Verdensdagen for de syke 2019

«Gi som gave det dere fikk som gave» er temaet for den 27. Verdensdagen for de syke, som markeres mandag 11. februar, på minnedagen for Vår frue av Lourdes.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Gi av kjærlighet

Da Jesus sendte ut de tolv apostlene, sa han til dem: «Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave» (Matt 10,8 i Bibel 2011). «Gi som gave det dere fikk som gave», for når vi gir av kjærlighet, spres himmelriket.

Mot dagens egoismekultur

Pave Frans foreslår gavmildhet for å motvirke individualisme, likegyldighet, sosial fragmentering og bruk-og-kast-mentalitet. Alt vi har og er er gaver fra Gud: «Hva annet har du enn det du har fått?» (1 Kor 4,7). Så la oss dele gavene med hverandre: La oss gå i dialog, anerkjenne hverandre, prøve å skape relasjoner og elske hverandre. En steril overføring av et eller annet fra et menneske til et annet er ikke noen ordentlig gave; vi må selv inngå i gaven.

Vi alle trenger Guds gode gaver. Solidaritet

Det vil alltid være noe vi ikke kan klare alene. Vi trenger hverandre, og vissheten om det driver oss til å opptre ansvarlig og til å ansvarliggjøre andre. «Bare når ikke hver av oss oppfatter seg selv som en egen, adskilt verden, men som et vesen som av natur henger sammen med alle andre, som vi i utgangspunktet føler som våre ‘søsken’, kan vi utvikle en solidarisk sosial praksis som tar sikte på vårt felles beste.»

Mor Teresa

I år er Calcutta valgt til hovedmarkeringen av Verdensdagen. Paven ønsker å minne om Mor Teresa av Calcutta, «et forbilde når det gjelder nestekjærlighet. Hun synliggjorde Guds kjærlighet til fattige og syke». Paven siterer fra sin egen preken ved helligkåringsmessen 4. september 2016, et av høydepunktene under Barmhjertighetens jubelår: «Hele sitt liv spredte Mor Teresa gavmildt ut den guddommelige barmhjertighet. Hun tok imot menneskelivet, og hun forsvarte det, hun var der for alle – de ufødte og de mennesker som er blitt forlatt og utstøtt. [… ] Hun bøyde seg ned over utslåtte mennesker, overlatt til å dø i veikanten, for i dem så hun den verdighet som Gud hadde gitt dem. Hun hevet røsten overfor verdens mektige for at de skulle erkjenne seg skyldige i den forbrytelsen […] som den fattigdom som de selv får i stand er. For henne var barmhjertigheten ‘saltet’ som ga smak til hennes arbeid, den var ‘lyset’ til de som i sitt mørke ikke engang hadde tårer igjen til å gråte over fattigdommen og lidelsen. Hennes misjon i byenes og i livets utkantstrøk står i dag som et megetsigende vitnesbyrd om at Gud er nær de fattigste av de fattige.»

Mor Teresa hjelper oss å forstå at ett eneste kriterium bør bestemme vår handlemåte, nemlig kjærlighet til alle, uavhengig av språk, kultur, etnisitet og religion, skriver paven.

Frivillige drives av gavmildhet

Mor Teresa ble helligkåret under jubelårsfeiringen for barmhjertighetens frivillige hjelpere, og i sitt budskap skriver paven om de mange frivillige på helse- og sosialområdet som drives av gavmildhet og lever ut den barmhjertige samaritans spiritualitet på en talende måte. Paven takker og oppmuntrer dem alle.

Katolske helseinstitusjoner

Som svar på profittjag, «do, ut des» og utnyttelse «bør de katolske helseinstitusjoner legge for dagen gavmildhet, sjenerøsitet og solidaritet». De må ikke drive ren forretningsvirksomhet, men stille omsorg for mennesket høyere enn fortjeneste. «Vi vet at helse er relasjonelt, det avhenger av samspill mellom mennesker og krever tillit, vennskap og solidaritet. Helse er et gode som kan nytes ‘fullt ut’ bare når den deles med andre. Kristenmenneskets helse måles i giverglede.»

Her er hele budskapet på engelsk, polsk og flere andre språk.

09 februari 2019, 17:11