Sök

Biskop emeritus Bürcher av Reykjavik, pave Frans, biskop Tencer og mange andre under generalaudiensen onsdag 17. oktober Biskop emeritus Bürcher av Reykjavik, pave Frans, biskop Tencer og mange andre under generalaudiensen onsdag 17. oktober  (Vatican Media)

Islands biskop på synode-pressekonferanse

I anledning ungdomssynoden deltok biskop Tencer fra Island på en pressekonferanse i går. Han fortalte om sine erfaringer med religionsundervisning via Internett.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Biskop David Bartimej Tencer deltar på ungdomssynoden som den eneste representant for de nordiske landene, og onsdag 17. oktober deltok han på en pressekonferanse.

Et av gårsdagens temaer var evangelisering i en digitalisert verden. Biskop Tencer fortalte at synodefedrene er positive til å ta i bruk digitale midler. De gjentar at midlene i seg selv er nøytrale, og at Internett, datamaskiner, mobiler og så videre kan brukes i det godes tjeneste.

Ungdomskatekese ved hjelp av «Skype-skole»

Biskopen selv har tatt i bruk det han kaller «Skype-skole» i ungdomskatekesen på Island. Ungdommene bor svært spredt over store områder, og det er vanskelig å møtes fysisk. Men ved hjelp av Skype kan han likevel få ordentlig kontakt med dem. Under videokonferanser kan han både se og snakke med dem. «Hva er det du spiser?! …». Slike muligheter bør man sette pris på, mente biskopen.

Hvordan få ungdommer til å lese i Bibelen? Så lenge han bare brukte boka, var det svært få som var interessert. Men så ba han dem laste ned Bibelen til mobilen, og etter det arbeider de virkelig med tekstene og leser dem. «Prøv dere å si meg hvor i Bibelen det står at Gud plystrer på biene! Mine unge finner bibelverset på to, tre minutter. Dette er ikke forfall. Det er utvikling. Kirken går fremover, takket være digitaliseringen og også takket være de unge, for det er de som er hovedaktørene på dette området.»

Solid forarbeid til ungdomssynoden

Biskopen bemerket også at ungdomssynoden er blitt forberedt særdeles grundig. Blant annet har unge fra hele verden fått anledning til å uttale seg – bare i Uganda hadde 16 000 unge svart på spørsmålene via Internett. Så ungdomssynoden er ikke ren teoretisering, mente biskopen.

 

18 oktober 2018, 16:21