Sök

«Svar på skandaler med taushet og bønn» «Svar på skandaler med taushet og bønn» 

Svar på skandaler med taushet og bønn. Sankta Marta

«Sannheten er mild, sannheten er stille». «Med mennesker som bare søker skandale, som bare søker splittelse» er den eneste gangbare vei «taushet» og «bønn». Dette understreket pave Frans i sin preken i dag under sin første morgenmesse i Sankta Marta-kapellet etter sommeroppholdet. «Må Herren gi oss den nåde å forstå når vi bør tale og når vi bør tie.»

Barbara Castelli og Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Paven tok utgangspunkt i dagens evangelietekst fra Lukasevangeliet, om da Jesus drar hjem til Nasaret og like etter blir jaget bort av rasende mennesker (Luk 4,16–30). Denne fortellingen hjelper oss å «tenke over hvordan vi bør handle når det hender at vi ikke forstår hverandre» og å fatte «hvordan løgnens far, anklageren, djevelen, handler for å ødelegge enheten i en familie, i et folk».

Jesu taushet

Når Jesus kommer til synagogen, blir han mottatt med stor nysgjerrighet: Alle ønsker med egne øyne å se slike storverk som han skal ha gjort andre steder. Men Den himmelske fars sønn gjør ikke noe oppsiktsvekkende, han anvender bare «Guds ord», slik han har for vane når det gjelder å overvinne djevelen. Han er ydmyk, folk begynner å spørre om ikke dette er Josefs sønn, Jesus taler videre og stemningen endrer seg. Man går «fra fred til krig», «fra undring til raseri». Men med «sin taushet» seirer Jesus over «de ville hundene», han seirer over «djevelen» som «hadde sådd løgn i hjertene».

«Det var ikke mennesker, det var et kobbel av ville hunder som jaget Jesus ut av byen. De resonnerte ikke, de skrek. Jesus tidde. De drev ham mot skrenten og ville styrte ham utfor. Denne evangelieteksten ender som følger: ‘Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort’. Jesu verdighet: Med sin taushet overvinner han det ville kobbelet og går sin vei. For hans time var ennå ikke kommet. Det samme skjer også langfredag: De som palmesøndag hadde feiret Jesus og hadde ropt ‘Velsignet er du, Davids sønn ’, roper nå ‘korsfest ham’: De var forandret. Djevelen hadde sådd løgn i hjertene, og Jesus tidde.»

Sannheten er mild

Paven sa at dette lærer oss at når noen handler på denne måten, når de ikke ser sannheten, er det ikke annet å gjøre enn å tie.

«Tausheten vinner, men gjennom korset. Jesu taushet. Hvor ofte krangler man vel ikke i familiene om politikk, sport, penger – det samme om og om igjen. Djevelen ønsker å ødelegge, og familier blir ødelagt i krangler som djevelen er med på … Velg taushet. Si det du mener og ti så stille. For sannheten er mild, sannheten er stille, sannheten vekker ikke oppsikt. Det som Jesus gjorde er ikke lett; men kristenmennesket har sin verdighet, og den er forankret i Guds kraft. Med mennesker som ikke har god vilje, med mennesker som bare søker skandale, som bare søker splittelse, som bare søker ødeleggelse, også i familiene: Velg taushet. Og bønn.»

En tid for å tie, en tid for å tale

Pave Frans avsluttet sin preken med en bønn:

«Må Herren gi oss den nåde å forstå når vi bør tale og når vi bør tie. Og dette på alle områder i livet: på jobben, hjemme, i samfunnet, … overalt i livet. På den måten er vi Jesu etterfølgere.»

***

Les også «Ikke gå i dialog med djevelen!» (en annen Sankta Marta-preken)

03 september 2018, 18:37