Sök

«Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» «Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» 

Se opp, og se ned! Regina caeli Kristi himmelfartsdag

«Kristi himmelfart maner oss til å rette blikket mot himmelen for så straks å vende det mot jorden og ta oss av de oppgavene som den oppstandne Herren betror oss.»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I Italia ble Kristi himmelfartsdag feiret søndag 13. mai (sjuende søndag i påsketiden). Evangelieteksten var:

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte. (Mark 16,15-20 fra Bibel 2011)

Her følger det paven sa før Regina Caeli-bønnen:

Se opp mot himmelen! Og se ned mot jorden!

I dag feires Kristi himmelfartsdag i Italia og i mange andre land. Det er to elementer i denne festen. På den ene side får den oss til å se mot himmelen, der den herlighetsfylte Jesus sitter ved Guds høyre hånd (jf. Mark 16,19). På den annen side minner den oss om begynnelsen på Kirkens misjon: Den oppstandne Jesus for opp til himmelen og sendte sine disipler for å spre evangeliet i hele verden. Så Kristi himmelfart maner oss til å rette blikket mot himmelen for så straks å vende det mot jorden og ta oss av de oppgavene som den oppstandne Herren betror oss.

Et oppdrag som overgår menneskelige krefter

Det er dette dagens evangelietekst inviterer oss til å gjøre. I den står det at himmelfarten finner sted like etter at Jesus hadde gitt disiplene et oppdrag. Det dreier seg om et endeløst oppdrag – altså bokstavelig talt uten ende – som overgår menneskelige krefter. For Jesus sier: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!» (Mark 16,15). Det er tilsynelatende altfor vågalt, det oppdraget som Jesus betror en liten gruppe enkle menn uten spesiell intellektuell kapasitet! Likevel blir denne lille flokken, helt ubetydelig sammenlignet med verdens store makter, sendt ut for å bringe budskapet om Jesu kjærlighet og barmhjertighet til alle verdens hjørner.

Med Guds kraft

Men det er bare med den kraft som Gud selv gir apostlene at hans plan kan bli til virkelighet. Og Jesus forsikrer dem da også om at Den hellige ånd vil støtte dem i deres oppdrag. Han sier: «Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apg 1,8). Det er slik dette oppdraget blir gjennomført. Apostlene startet verket og deres etterfølgere har fortsatt det: Det krever at vi alle samarbeider. Ved å bli døpt er hver av oss blitt satt i stand til å forkynne evangeliet. – Det er nettopp dåpen som setter oss i stand til dette og driver oss til å være misjonærer, til å forkynne evangeliet.

Menn og kvinner av Kristi himmelfart

Med Herrens himmelfart blir Jesus nærværende blant oss på en ny måte, og vi blir bedt om å ha øyne og hjerte for å møte ham, tjene ham og vitne om ham for andre. Det dreier seg om å være menn og kvinner av Kristi himmelfart, altså mennesker som søker Kristus langs vår tids stier og bringe hans frelsesord helt til jordens ende. Underveis møter vi Kristus i våre søsken, framfor alt i de fattigste av dem, i dem som selv gjennomgår vond og drepende fattigdom, både i gamle og i nye former. Likesom Kristus til å begynne med sendte sine apostler ut med Den hellige ånds kraft, sender han ut alle oss med den samme kraften for å plante konkrete og synlige tegn på håp. – For det er Jesus som gir oss håpet; han er steget opp til himmelen og har åpnet dørene dit og håpet om at vi vil komme dit.

Løft hjertene, og ha føttene på jorden

Som mor til Herren som døde og stod opp ga jomfru Maria liv til det første disippelfelleskapets tro. Må hun hjelpe også oss å «løfte våre hjerter», slik liturgien oppfordrer oss å gjøre. Og må hun også hjelpe oss «å ha føttene på jorden» og modig så evangeliets frø i livets og historiens konkrete situasjoner.

***

Pave Frans avsluttet Regina caeli med bønn for ofrene i angrepene i Surabaya i Indonesia.

Han minte også om at dette var Verdensdagen for sosial kommunikasjon med tema «Sannheten skal gjøre dere fri (Joh 8,32): Falske nyheter og fredsjournalistikk».

Videre minnet han om at det var morsdag – især Marias dag som Vår Frue av Fátima.

14 maj 2018, 10:20