Sök

Pinse Pinse 

Pavens Regina caeli pinsedag

På pinsedagen i Jerusalem begynte historien om den kristne hellighet, sa pave Frans før årets siste Regina caeli-bønn. Han forklarte at det er Den hellige ånd som er kilden til all hellighet.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Begynnelsen på historien om den kristne hellighet

I dag, på pinsefesten, er vi ved høydepunktet for påsketiden, som er sentrert om Jesu død og oppstandelse. Denne høytiden får oss til å minnes og gjenoppleve utgydelsen av Den hellige ånd over apostlene og de andre disiplene, som sammen med Maria var samlet i bønn i rommet ovenpå (jf. Apg 2,1-11). På den dagen begynte historien om den kristne hellighet, for Den hellige ånd er kilden til hellighet, som ikke er forbeholdt noen få, men som alle er kalt til.

Alle sammen er kalt til hellighet

For ved dåpen er vi jo alle kalt til å delta i Kristi guddommelig liv, og med fermingen til å bli hans vitner i verden. «Den hellige ånd utøser hellighet overalt i Guds hellige og troende folk» (Gaudete et exsultate, 6). «Det har imidlertid behaget Gud å helliggjøre og frelse menneskene, ikke enkeltvis og uavhengige av hverandre, men ved å samle dem til et folk som skulle erkjenne Ham i sannhet og tjene Ham i hellighet» (Den dogmatiske konstitusjonen Lumen Gentium, 9).

Profene forutsa hellighetsplanen

Allerede gjennom de gamle profetene hadde Herren forkynt denne planen for folket. Esekiel: «Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. […] Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud» (36,27-28). Profeten Joel:
«En gang skal det skje
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
[…]
Selv over slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd.
 […]
Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget
» (3,1-2.5).
Og alle disse profetiene blir så til virkelighet i Jesus Kristus, «mellommann og garantist for den evige utgydelse av Ånden» (Missale Romanum, prefasjon etter Kristi himmelfart, her oversatt fra italiensk). Og i dag er det altså utgydelsen av Ånden vi feirer.

Livet i Ånden

Fra den pinsedagen og helt til tidenes ende blir denne helligheten, som Kristus er fylden av, gitt til alle dem som åpner seg Den hellige ånds virke og gjør sitt beste for å være lydhøre. Det er Den hellige ånd som lar oss til å kjenne fullkommen glede. Når Den hellige ånd kommer inn i oss, overvinner han tørke, åpner hjertene for håpet og stimulerer og fremmer indre modning i vårt forhold til Gud og vår neste. Det er det den hellige Paulus sier: «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23). Alt dette gjør Ånden i oss, og i dag feirer vi denne rikdommen som vår Far gir oss.

Ny pinse

La oss gjennom jomfru Maria be om en fornyet pinse – en fornyet ungdom – for Kirken også i dag. La oss be om en pinse som gir oss gleden over å leve og vitne om evangeliet og «intens lengsel etter å være hellige for Guds større ære» (Gaudete et exsultate, 177).

21 maj 2018, 10:13