Sök

Pave Frans under angelus 27. mai 2018 Pave Frans under angelus 27. mai 2018  (ANSA)

Pavens angelus treenighetssøndag

Vi tror på «Kjærligheten, som skapte universet og fødte et folk, som ble menneske, døde og stod opp for vår skyld, og som som Helligånd forvandler og fullbyrder alt».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

festen for Den hellige treenighet feirer vi at Gud er kjærlighet, sa pave Frans i sin angelus søndag 27. mai. Her følger det han sa før angelusbønnen:

Gud-kjærlighet

I dag, på første søndag etter pinse, feirer vi festen for Den hellige treenighet. En fest for å kontemplere og prise Jesu Kristi Guds mysterium, Gud som er én i fellesskapet av tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. For med evig ny forundring å feire Gud-Kjærlighet, som gir oss sitt liv gratis og ber oss utbre det i verden.

«Gud […] både oppe i himmelen og nede på jorden»

Dagens bibellesninger lar oss forstå at det ikke er det at han eksisterer Gud mest av alt vil åpenbare for oss, men heller det at han er «Gud med oss», at han er nær oss, at han elsker oss, at han vandrer sammen med oss, at han er interessert i vår personlige historie og tar seg av hver av oss – især de minste og mest trengende. Han er «Gud […] oppe i himmelen», men også «nede på jorden» (jf. 5 Mos 4,39). Så det er ikke et fjernt vesen vi tror på! Ikke et likegyldig vesen! Men tvert imot på Kjærligheten, som skapte universet og fødte et folk, som ble menneske, døde og stod opp for vår skyld, og som som Helligånd forvandler og fullbyrder alt.

«Ånden selv vitner […] om at vi er Guds barn»

Den hellige Paulus (jf. Rom 8,14-17), som personlig opplevde denne forvandlingen som Gud-kjærlighet får i stand, forteller oss at Gud ønsker at vi skal kalle ham Far, eller «pappa» – Gud er «Pappa vår» – at hver av oss likesom et tillitsfullt barn skal overgi seg i armene til han som ga oss livet. Videre minner apostelen oss om at takket være Den hellige ånds virke i oss er ikke Jesus Kristus bare er en person fra fortiden; Den hellige ånd lar oss føle at han er nær, vår samtidige, og lar oss glede oss over å være barn elsket av Gud.

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende»

Og til slutt, i evangeliet (jf. Matt 28,16-20), lover den oppstandne Herren alltid å være med oss. Og det er nettopp takket være hans nærvær og kraften i hans Ånd at vi fortrøstningsfullt kan utføre det oppdraget som han betror oss. Hva er oppdraget? Å forkynne og vitne om hele hans evangelium og slik få fellesskapet med ham til å bli større, og også den medfølgende gleden. Ved å vandre med oss fyller Gud oss med glede. Gleden kan sies å være den kristnes første uttrykkform.

Guds folk

Så festen for Den hellige treenighet lar oss kontemplere Guds mysterium: Han skaper uopphørlig, han gjenløser og helliggjør, alltid med kjærlighet og av kjærlighet, og til enhver skapning som tar imot ham gir han å gjenspeile en stråle av hans skjønnhet, godhet og sannhet. Han har alltid villet vandre med menneskeheten og former et folk som skal være til velsignelse for alle folkeslag og for hvert eneste menneske, uten unntak. Et kristent menneske er ikke isolert, men tilhører et folk, nemlig det folket som Gud former. Man kan ikke være kristen uten denne tilhørigheten og dette fellesskapet. Vi er et folk: Guds folk. 

Meningen med livet

Verden tørster etter kjærlighet. Må jomfru Maria hjelpe oss med glede å gjennomføre oppdraget med å vitne om at livets mening er nettopp den uendelige kjærligheten – Faderens, Sønnens og Den hellige ånds konkrete kjærlighet.

 

27 maj 2018, 16:00