Sök

Paven kysser et barn Paven kysser et barn  (Vatican Media)

Fermingen – 2. Åndens segl

Her er en oversettelse av det tyske sammendraget som ble lest opp ved generalaudiensen 30. mai.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro

Den intime sammenhengen mellom fermingens sakrament og hele den kristne innvielse kommer særlig tydelig frem i fornyelsen av dåpsløftene. Fermingskandidatene bekrefter at de bekjenner seg til Kirkens tro før de gjennom håndspåleggelse og salving mottar fylden av Den hellige ånds gaver – Den hellige ånd befester og styrker dåpens nåde. Helt siden apostelenes dager blir Den hellige ånd meddelt gjennom håndspåleggelse. Dertil kommer salvingen med velluktende olje, krisma. Biskopen salver fermlingen på pannen og sier: «Ta imot Guds gave, Den hellige ånds innsegl». Salvingen uttrykker at Ånden helliggjør og gjennomtrenger den kristne og smykker ham med sine gaver, karismene. Den hellige ånd er den usynlige gaven og krismaen dens synlige segl. Det er kjennetegnet på at den kristne tilhører Herren og på at Gud har gitt ham Ånden til pant i hans hjerte (jf. 2 Kor 1,22). Fermlingen mottar et uutslettelig åndelig merke, «character», som likedanner ham enda mer fullkomment med Kristus og gir ham nåde til å spre Kristi vellukt blant menneskene (jf. 2 Kor 2,15).

30 maj 2018, 12:00